Utveckla slottsparken och lämna slottsträdgården ifred

Strax före jul svarade Linköpingslistans Mård, Trygg och Cocozza på vårt debattinlägg om slottsträdgården. Vi ställde några frågor som de noggrant undvikit att besvara.

Debatt 14 januari 2022 10:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Svar på ”Slottsparken kan bli ett av våra främsta besöksmål” (18/12):

Inledningsvis skulle vi önska att om Mård & Co vill diskutera ordval och språkbruk bör de först av allt se till att skilja på slottsparken och slottsträdgården. Den förstnämnda är dessutom tillgänglig dygnet runt. Oviljan att använda rätt namn på trädgården beror väl på okunnighet.

Att Kungsträdgården i Stockholm öppnades för allmänheten efter Gustav III:s död är inget bra argument för att öppna upp slottsträdgården i Linköping. Det var en helt annan tid – och som Mård & Co själva skriver så ska väl det inte styra markanvändningen i vår tid. Att Linköpingslistan har Kungsträdgården som förebild är skrämmande. Det är lätt att googla fram hur den trädgården snabbt förändrades efter öppnandet. På bara 50 år kom allt som utmärkte en trädgård att tas bort. Kungsträdgården har omdanats minst fyra gången och det finns inga ursprungliga växter bevarade. Asfalt och hårdgjorda ytor i stället för lucker jord och växter som suger upp regn. Biologisk mångfald som vi alla ska hjälpa till att bevara kan vi glömma. Om japanska körsbärsträd är idealet så passar de inte i Linköpings slottsträdgård.

 

Mård & Co tycker att vi är pessimistiska när vi påtalar risken för slitage och vandalisering. De ser inga större problem i Linköping. Det kanske inte är något jättestort problem att någon rycker upp några petunior eller tulpaner – något man ofta kan se spåren efter. Sådant är ganska billigt att ersätta och snygga till. Det kan vara värre om det är sällsynta eller känsliga växter. Vid visningar i slottsträdgården har Statens fastighetsverk (SFV) lämnat strikta förhållningsorder om var man får gå och antal besökare per visning just för att skydda trädgården.

Linköpingslistan har löst kostnaden för trädgårdens skötsel på ett smidigt sätt. Först beklaga kostnaden för trädgårdens skötsel och sedan lägga över en mycket större kostnad på SFV! Det måste vara bekvämt att kräva tillgänglighet utan att behöva ta något ansvar. Det framgår tydligt av deras svar att kommunen inte ska bekosta någon skötsel utan den ska SFV stå för. Linköpingslistan vill både äta kakan och ha den kvar.

Mård & Co har en vision av ett slottscafé i slottsparken. Vi misstänker att det är slottsträdgården de avser. Vill de ställa upp en ny byggnad i trädgården eller vill de annektera ytor inne i själva slottet för ändamålet? Något kök finns inte i närheten så det skulle behöva byggas. Hur rimligt är det att tänka sig nybyggnation i den historiska trädgården? Dessutom, om detta mot förmodan skulle få godkänt av Statens fastighetsverk, Riksantikvarieämbetet och Länsstyrelsen, är området en fornlämning och det krävs en arkeologisk undersökning vid alla markingrepp. Vem ska betala för den?

 

Vi undrar också hur de tänkt att ett café skulle drivas. Under ett par år på 1990-talet fanns ett café i domkyrkoparken som i huvudsak drevs av volontärer. Det var väldigt trevligt med många besökare från omkringliggande kontor som stadshuset, slottet, domkyrkoförsamlingen, stiftet med flera. Trots den goda uppslutningen lönade sig inte verksamheten och den lades ner efter ett par år. Domkyrkoparken är en öppen miljö med massor av människor som passerar – om det inte gick driva ett café där, hus ska det då gå i slottsträdgården? Caféet i biblioteket skulle få konkurrens som kanske inte skulle uppskattas. Drömmar utan en kostnadsanalys är inget bra utgångsläge.

Ett så unikt kulturarv som en 900-årig slottsträdgård är inget ett litet lokalt parti kan bestämma över. Digniteten av denna trädgård är för stor.

Men det låter bra om Linköpingslistan vill satsa mer på kultur. Att Linköpings slotts- och domkyrkomuseum äntligen får ett driftsbidrag, som de inte fått sedan det öppnades år 2000, vore en mycket bra insats. Westman-Wernerska stiftelsen ger projektbidrag men kommunen har ännu inte bidragit med någon drift vilket känns snålt då museet är mycket uppskattat av alla besökare, även av politiker.

Mård & Co är så fixerade vid slottsträdgården att de inte har svarat på frågan om vilka visioner de har för slottsparken och den redan tillgängliga delen av slottsträdgården mellan staketet och biblioteket. 

Låt slottsträdgården fortsätta att vara trädgård och se till att utveckla slottsparken i stället.


 
 
 
 
 
 

Ämnen du kan följa
Läs mer!

Insändare: Är åkermarken i Ekängen mindre värdefull?

Är åkermarken i Ekängen mindre värdefull?

Butik och restaurang ska in i anrika huset mitt i Linköping: "Fler ska få tal del av det"

Butik och restaurang ska in i anrika huset mitt i Linköping: "Fler ska få tal del av det"

Insändare: Vad kostar detta vansinniga projekt?

Debatt: Linköpings kommun måste öka flexibiliteten vid ansökan om bygglov

Efter tio år – klart för inflyttning i nya lägenhetsområdet: "Känns i hela kroppen att det här blir bra"

Efter tio år – klart för inflyttning i nya lägenhetsområdet: "Känns i hela kroppen att det här blir bra"
Visa fler