Upp till bevis när det gäller diabetesvården

Ett särskilt viktigt område är när det gäller förskrivningen av tekniska hjälpmedel, eftersom dessa bidrar till att personer med diabetes kan få bra blodsockerkontroll, skriver debattören.

En undersökning bland medlemmarna i regionen visar att 26 procent anser att läget inom diabetesvården har försämrats jämfört med året innan pandemin, skriver debattören.

En undersökning bland medlemmarna i regionen visar att 26 procent anser att läget inom diabetesvården har försämrats jämfört med året innan pandemin, skriver debattören.

Foto: Erik Nylander/TT

Debatt2022-11-15 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Den 14 november inföll världsdiabetesdagen. Då uppmärksammar vi de över 500 000 personer som lever med diabetes i Sverige i dag. Svenska Diabetesförbundet har därför tagit fram en helt ny rapport som visar hur diabetesvården kan och bör utvecklas under de kommande åren. Detta gäller även för de cirka 20 000 personer som lever med diabetes i Östergötland.

På totalen i Diabetesbarometern uppnår vi i Östergötland i dag 15 poäng ut av 46 möjliga poäng, vilket indikerar ett stort behov av ytterligare insatser för att förbättra diabetesvården. Vidare visar undersökningen att bland Svenska Diabetesförbundets medlemmar i regionen anser 26 procent att läget inom diabetesvården har försämrats jämfört med året innan pandemin. På positivsidan är det glädjande att 41 procent i samma period har upplevt förbättringar.

Emellertid behöver alla som lever med diabetes bra hjälp och stöd i vården för att hantera sin egenvård, och uppnå en bra blodsockerkontroll. Om inte sjukdomen sköts varje dag, året om, kan det leda till mycket allvarliga komplikationer och följdsjukdomar. Vi får inte missa att förebygga och behandla diabetes effektivt, eftersom det kan bli mycket kostsamt på sikt.

Därför är det exempelvis oroväckande att andelen med bra blodsockernivåer år 2021 var mindre än riksgenomsnittet i regionen. Det gäller både för personer med diabetes typ 1 och personer med diabetes typ 2. Vi behöver hjälpas åt, så vi kan förbättra dessa resultat under den kommande mandatperioden i Östergötland.

Min bild är samtidigt att detta är fullt möjligt men också att det förutsätter att det investeras i vården, även i ett tufft ekonomiskt läge. Ett särskilt viktigt område där jag ser behov av investeringar, är när det gäller förskrivningen av tekniska hjälpmedel, eftersom dessa bidrar
till att personer med diabetes kan få bra blodsockerkontroll. Vidare skulle jag gärna se ytterligare satsningar på diabetessamordnare i regionen med ett mandat och möjlighet att bedriva ett kontinuerligt kvalitetsarbete, samt ge stöd till de sämst fungerande delarna av
diabetesvården.

Dessa investeringar skulle bidra till bättre hälsa och livskvalitet för individen, som lever med en påfrestande kronisk sjukdom. Dessutom skulle färre behöva sjukhusbaserad vård och färre förlora arbetsförmåga till följd av diabeteskomplikationer. Jag är övertygad om att
detta skulle vara lönsamt på sikt för Östergötland.

Nu är det upp till bevis för våra nya beslutsfattare i regionen.