Underlätta för förskolor att hitta vikarier

Vi vill se att en kontinuitetsprincip införs som innebär att vikarier i största möjliga mån tilldelas samma skola eller förskola, för att skapa så hög trygghet som möjligt för barn- och unga, skriver debattörerna.

Situationen är särskilt utmanande för förskolorna, där ett utlåningssystem mellan enheter används, skriver debattörerna.

Situationen är särskilt utmanande för förskolorna, där ett utlåningssystem mellan enheter används, skriver debattörerna.

Foto: Tomas Oneborg/TT

Debatt2024-02-29 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Inför läsåret 23/24 centraliserades hanteringen av vikarier genom central vikariehantering (CVH) och alla vikarier ska numera ha en pedagogisk utbildning. Trots förändringarna är det tydligt att det nuvarande systemet inte möter behoven. 

De höga kraven har resulterat i en otillräcklig tillgång till vikarier för skolorna och förskolorna vilket belastar alla pedagoger som nu tvingas täcka upp för frånvarande kollegor. Denna ökade belastning leder i sin tur till en ohållbar arbetsmiljö och ökad frånvaro med allvarliga konsekvenser för den pedagogiska verksamheten med exempelvis inställda lektioner. 

Situationen är särskilt utmanande för förskolorna, där ett utlåningssystem mellan enheter används. En förskola med full personalstyrka kan behöva skicka sin personal till en förskola med frånvarande personal. Detta skapar en otrygghet för pedagoger och barn samtidigt som den påverkar den övergripande pedagogiska kvaliteten negativt.

Vi föreslår i stället att utbildningsförvaltningen framgent fokuserar på lämplighet, kompetens och språkkunskaper vid anställningen av vikarier för att säkerställa högkvalitativ undervisning. Vi vill även se att en kontinuitetsprincip införs som innebär att vikarier i största möjliga mån tilldelas samma skola eller förskola, för att skapa så hög trygghet som möjligt för barn- och unga. Slutligen att förvaltningen tillsammans med rektorer i kommunen gemensamt kommer överens om en långsiktig strategi för vikariehanteringen som också tar hänsyn till svårigheten att rekrytera till skolor i glesbygd eller på landsbygd.