Två tågstationer i stället för en ger många fördelar

Vi har här I Corren läst om ny placeringen av järnvägsstation och resecentrum l Linköping. Placering antingen på Stångebro strax öster om Stångån Kinda kanal, eller nära motorvägen, E4:an.

Lösningen med två stationer i Linköping ger många fördelar, skriver debattören.

Lösningen med två stationer i Linköping ger många fördelar, skriver debattören.

Foto: Johan Nordlander

Debatt2021-12-23 10:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Sverigeförhandlingens förslag (SOU 2017:107) om byggnation av ny stambana för höghastighetståg var att via Jönköping förbinda Stockholm, Malmö och Göteborg. Andra stationsorter längs banan är tänkta bli: Järna, Skavsta, Nyköping, Norrköping, Linköping, Tranås, Borås, Landvetter, Mölnlycke, Värnamo, Hässleholm och Lund. 

Med 320 km/h som högsta fart var/är målsättningen att resan non stop Stockholm–Malmö ska ta 2 h 30 min och Stockholm–Göteborg 2 h. Målet är svårt att nå. Av ekonomiska skäl har trafikverket på flera delsträckor tvingats begränsa högsta fart till 250 km/h. Med bibanor vill Trafikverket leda trafiken utanför centralorten för de tåg som inte har ett planerat stopp där. Trafikflödet förbi kan då ske i hög fart. I centralorten slipper vi buller och risker med högfartståg. Lösningen med bibana är smart. 

Mellan ändstationer kan man som mest ha tre till fyra stationsuppehåll, om restiden ska bli försvarlig. Det betyder, konkretiserat i SJ:s tänkta trafikeringsplan (Hoghastighetsbana-i-Sverige.pdf (sj.se) att i högtrafik; av fem tåg per timme från Stockholm till Malmö bara två tåg betjänar Linköping i samma riktning. Tre av tågen passerar alltså ”världshus förbi”. På samma sätt i andra färdriktningen och på samma sätt för tåg från Stockholm till Göteborg. Totalt alltså 12 tåg per timme som med högsta tänkbara fart, utan att stanna, ska passera genom Linköping.

Insamlingsstiftelsen Jo-Jo Tåg föreslår att den nya stambanan byggs som bibana på landbro längs/över E4:an. Vi ska ha två separata järnvägsstationer i Linköping. 

Den ena järnvägsstationen placeras vid E4:an och den andra är den vi redan har. Linköping Norra respektive Linköping Södra. Från Norra vid E4:an reser vi bara norrut och från Södra reser vi bara söderut. Mellan Norra och Södra anlägger vi en ny kollektivtrafik, Snabben.

Linköping Norra ger god möjlighet för bilparkering. Till och från kommer de som inte är bilburna med Snabben. Självkörande minibuss eller spårvagn på landbro eller kanske en linbana för kabiner över bilar och hus, snabbt, direkt och säkert till/från Linköping Södra, vårt redan väl fungerande nav för stadens kollektivtrafik. Avståndet mellan Norra och Södra blir bara cirka tre kilometer.

Internationellt är det för stora städer normalt att anlägga flera järnvägsstationer. London är centralpunkten i det brittiska järnvägsnätet, med 18 stora järnvägsstationer. Varje station har hand om tågtrafiken i en viss riktning. I Paris har vi till exempel Gare du Nord ("Norra station"), som är en av stadens sex stora järnvägsstationer.

Lösningen med två stationer i Linköping ger många fördelar. Vi spar mycket pengar och miljö. Vi slipper buller och risker med högfartståg genom staden och tåg som vi ändå inte får resa med. Vi kan fortsatt använda befintligt resecentrum och den nya Linköping Norra vid E4:an kan göras till låg kostnad. Tåg som ska passera där kan enkelt dras helt fritt också från denna station. Passerande tåg förlorar ingen tid vid passage av Linköping.