Trygghet och tidiga insatser är kommunens ansvar

Barnen måste få lyckas i skolan, varje dag. Skolor med de svåraste förutsättningarna ska ha de skickligaste lärarna, skriver debattörerna.
Barnen måste få lyckas i skolan, varje dag. Skolor med de svåraste förutsättningarna ska ha de skickligaste lärarna, skriver debattörerna.

För ett tryggare Linköping behöver vi direkta brottsbekämpande insatser och långsiktigt förebyggande insatser.

Debatt 30 augusti 2022 06:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Mycket av det tidigare är statliga uppgifter, där vi som kommun ska samverka. Långsiktigt förebyggande arbete är ett kommunalt ansvar, som vi gör i dag men kan göra bättre. Så här tänker vi i Centerpartiet oss det.

För det första måste samverkanshinder rivas. Samverkan mellan socialtjänst, sjukvård, skola, rättsväsende och civilsamhälle är ofta komplicerat. Regler och incitament försvårar att olika grenar av välfärd och civilsamhälle delar på information, pengar eller gemensamma planer. Det behöver ändras! Politiker och tjänstepersoner behöver utmana reglerna och testa gränserna för samverkan för barns bästa. Säger en domstol nej, så har vi åtminstone samverkat oss hela vägen in i kaklet och får underlag för lagändringar till riksdagen. Alternativet är barn i kö mellan olika stödinsatser. Det är slöseri med skattemedel och människors lidande. Vi menar att det är bättre att kommunen hamnar i rätten för att ha brutit samverkanshinder, än att en ung människa förloras till gängkriminalitet.

För det andra måste barnen få lyckas i skolan, varje dag. Skolor med de svåraste förutsättningarna ska ha de skickligaste lärarna. Klasser ska mixas så att bra studieresultat blir norm. Elevers individuella förutsättningar behöver kartläggas, för att alltid veta vilket pedagogiskt stöd som ska sättas in. Det är naturligtvis en resursfråga också, skolor måste kunna ge det stöd som varje elev behöver, direkt. Här får det inte sparas, det blir dyrare i längden. 

För det tredje måste vi få blandade bostadsområden. Det blir sällan bra när hela bostadsområden byggs för vissa människor. Bara lägenheter, bara småhus, eller för vissa inkomster. Då byggs segregationen in redan i planen. I blandade områden finns fler som kan hjälpa, nära behovet. Saknas variation i ett befintligt område, vill vi hellre ändra på hus och kvarter, än att hindra vissa människor att flytta dit. Vi bygger hellre om i området i dag, än försöker bygga upp trasiga liv om 15 år.

För det fjärde vill vi hjälpa föräldrar få rakare ryggar. Det är svårt att skapa ett tryggt hem med sunt fungerande normer utan föräldrar med självförtroende, som kan hjälpa med skolarbetet och ge råd om hur svårigheter övervinns. Barn behöver se föräldrar gå till jobbet när de själva går till skolan. Att utbilda föräldrar till de jobb som finns och svenska där det behövs, skulle vi kunna börja med direkt. Utbildning är inte bara en rättighet, för föräldrar borde det vara en åtminstone moralisk skyldighet. Vi vill ge vuxenutbildningen uppdraget uppsökande rekrytering hos arbetslösa föräldrar.

I vissa familjer förekommer våld och förtryck. Det ska såklart hanteras som de brott det är. Det kommunen kan och ska göra är att ge utsatta skydd och stöd. Oavsett om det handlar om skyddat boende, behandlingar eller stöd från civilsamhället. Det ska alltid finnas en väg ur våldet.

För det femte vill vi stödja mötesplatser med trygga vuxna. Vi tror på att främja mötesplatser som startas och drivs av lokalbefolkningen. Där olika åldrar träffas naturligt och gör något roligt. Exempelvis en verkstad med vuxna som renoverar gamla bilar som också välkomnar unga som mekar, eller bara hakar på i ett sällskap med trygga vuxna de lär känna. Eller en fotbollsklubb, fotoförening, eller egentligen vad som helst där barn och unga kommer nära trygga människors gemenskap. Dit ska kommunens föreningsbidrag gå och det behöver öka, rejält. Vi vill gärna hjälpa och uppmuntra din förening att ha öppet för ungdomar!


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa