Tre förslag för att få bort skolsystemets avarter

Vårt gemensamma mål måste vara att eleverna ska få lika goda förutsättningar, oavsett vilken skola de går i eller vem som driver den, skriver debattörerna.
Vårt gemensamma mål måste vara att eleverna ska få lika goda förutsättningar, oavsett vilken skola de går i eller vem som driver den, skriver debattörerna.

Efter återkommande fall av misskötsel och fusk bland vinstdrivande friskolor är det hög tid för borgerligheten att sluta blunda för verkligheten.Vi behöver tillsammans förändra friskolesystemet för att få bort oseriösa aktörer.

Debatt 12 februari 2022 07:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Att sätta vinstintresset framför elevernas bästa är förkastligt, något vi tror att borgerligheten i grund och botten håller med oss om. Den senaste tiden har flera allvarliga problem inom den svenska friskolan uppdagats. Även Correns ledarskribent Margareta Barabash konstaterade den 2 februari att det “varit en tuff tid för den betydande delen av borgerligheten som försvarar det nuvarande skolsystemet med näbbar och klor”.

Ta bara följande exempel:

* TV4-programmet Kalla fakta granskade nyligen friskolekoncernen Bergstrands komvuxutbildningar. Det visade sig att elever fått betyg för kurser de aldrig gått. Målet var att inkassera stora summor från Stockholms Stad som betalades ut för varje (på pappret) godkänd elev. 

* Dagens Nyheter kunde nyligen visa att friskolor, i synnerhet de vinstdrivande, sätter så kallade glädjebetyg. Det innebär att betygen är högre än elevens egentliga kunskaper. Följden blir att vissa elever vidareutbildar sig eller går ut i arbetslivet med otillräckliga kunskaper. Dessutom konkurreras andra elever med korrekt satta betyg ut. 

* Kvällstidningen GT avslöjade även att rektorn på den religiösa friskolan Römosseskolan i Göteborg är partiledare för ett islamistiskt parti i Somalia med kopplingar till Muslimska brödraskapet. Han misstänks ha skickat en del av vinsten till islamister i Somalia.Exemplen talar för sig själva, och borde få alla partier att omgående vilja ompröva dagens friskolesystem. Märkligt nog är det i stället tyst från borgerligheten. När lagändringar föreslås i riksdagen röstar ni nej, och i debatten ställer ni er på friskolekoncernernas sida. Vi förstår att det kan vara tufft att medge att aktieutdelningar inom skolan inte fungerar i praktiken, särskilt när ni själva i decennier har försvarat marknadsskolan. Men vi är övertygade om att det går att hitta lösningar som både höger och vänster kan enas kring. Vårt gemensamma mål måste vara att eleverna ska få lika goda förutsättningar, oavsett vilken skola de går i eller vem som driver den.

Följande tre förslag borde vi gemensamt kunna börja driva omgående:

* Förbjud religiösa friskolor. Religion och skola hör inte ihop och risken att barn utsätts för religiös extremism på skoltid borde vara anledning nog att förbjuda konfessionella skolor i Sverige.

* Förbjud friskolor som drivs i vinstsyfte. Det ska finnas olika alternativ inom skolan så länge de tydligt stärker kvaliteten, men dagens friskolesystem uppmuntrar i stället till att sätta vinsten först. Ett förbud mot att driva skolor i vinstsyfte skulle ge större utrymme för kooperativ och stiftelser att bidra med mångfald.

* Skärp kontrollen av den kommunala vuxenutbildningen. Vi behöver säkerställa att privata utförare levererar enligt sitt uppdrag eftersom vissa aktörer fuskar och släpper igenom elever som egentligen inte har klarat kunskapskraven. Parallellt bör vi ta tillbaka en större del av vuxenutbildningen i kommunal regi.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa