Trafikutbildning krävs i skolan om nollvisionen ska nås

Det är viktigt inte minst med tanke på att A-traktorer och elsparkcyklar blir allt populärare bland unga, skriver debattören.

Trafikutbildningen måste ske redan i skolan om alla ska få grundläggande kunskaper om regler och riskbeteende, skriver debattören.

Trafikutbildningen måste ske redan i skolan om alla ska få grundläggande kunskaper om regler och riskbeteende, skriver debattören.

Foto: Fredrik Sandberg/TT

Debatt2023-07-08 12:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Att lära sig gå och cykla hör barndomen till. Med andra ord blir vi alla tidigt en del av trafiken. I början rör sig de flesta bara i vuxnas sällskap, men i takt med att man växer blir vi alltmer självständiga trafikanter och med det följer ansvar. 

Ett kvarts sekel har gått sedan nollvisionen om att ingen ska dö eller allvarligt skadas i trafiken fastställdes. Utvecklingen har sedan dess gått åt rätt håll där antalet döda har sjunkit över tid. Men det finns orosmoln på himlen och mer måste göras om vi verkligen ska kunna uppnå nollvisionens mål.

Totalt omkom 227 personer i trafiken 2022 varav antalet oskyddade trafikanter ökade med 23 individer i jämförelse med året innan. I den sistnämnda gruppen ingår bland annat cyklister och fotgängare. Statistiken omfattar bara två år, men oavsett det så är det viktigt att mer görs för de mest oskyddade trafikanterna. Att bygga säkra trafikmiljöer är viktigt, men något som inte får glömmas bort är trafikutbildningens betydelse.

Det är bra att fler tar körkort och får den trafikutbildning som det innebär. Men alla som rör sig i trafiken måste ha grundläggande kunskaper om regler och riskbeteenden. Därför måste utbildning ske redan i skolan. Enligt en rapport från KAK är trafikundervisningen i skolorna undermålig. Dessvärre finns Ingen nationell statistik över hur det faktiskt ser ut i skolorna vad gäller denna undervisning. Här finns ett stort behov att fylla. 

Tydliga mål i skolan måste till i kombination med nya arbetssätt. Lärarna har kanske inte den rätta kompetensen i dagsläget och då kan trafikskolorna involveras och spela en stödjande roll. Det är viktigt inte minst med tanke på de former av mobilitet som blir allt populärare bland unga som A-traktorer och elsparkcyklar. 

Alla måste ta sitt ansvar och politiker på alla nivåer måste tänka till om vi ska nå nollvisionens mål. Så skapas bästa mjöliga förutsättningar för trafiksäkerhet genom hela livet.