Trafiksituationen i Berg måste lösas

Prioriteringar bör ske i plankön så att den byggnation som planeras söder om kanalen ges företräde. Genom en sådan åtgärd skulle man undvika en ”trafikinfarkt” i Berg, skriver debattörerna.

Bostadsbyggande och planerna på en ny bergtäkt riskerar att skapa stora problem för trafikmiljön i området då väginfrastrukturen inte kommer att räcka till, skriver debattörerna.

Bostadsbyggande och planerna på en ny bergtäkt riskerar att skapa stora problem för trafikmiljön i området då väginfrastrukturen inte kommer att räcka till, skriver debattörerna.

Foto: Victor Bomgren

Debatt2023-04-08 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Trafiksituationen i Berg har under det senaste året seglat upp som en brännhet fråga i vår kommun. Det finns flera anledningar till detta, bland annat en ökad trafikmängd kopplad till bostadsbyggande och långt framskridna planer på att anlägga en bergtäkt i Stjärnorp. Bostadsbyggande och planerna på en ny bergtäkt riskerar att skapa stora problem för trafikmiljön i området då väginfrastrukturen inte kommer att räcka till. Vid bron, som dessutom är en viktig skolväg för barnen i Berg, påminner trafiksituationen om en flaskhals. 

Vi kristdemokrater föreslår därför att prioriteringar bör ske i plankön så att den byggnation som planeras söder om kanalen ges företräde. Genom en sådan åtgärd skulle man undvika en ”trafikinfarkt” i Berg. I klartext skulle det betyda att Bo Tryggs byggnation på den före detta Lantmannaskolan söder om bron ges företräde i plankön. Och även Malmskogen-området av samma skäl. Först därefter, tidigast 2025, bör BoKlok beredas planstart. Då bör permanenta fartsänkande åtgärder ha hunnit komma på plats vid genomfarten i Berg. 

Vi anser även att förslaget att göra om äldre bostäder till 60+-boenden vid före detta Bergs Trä är en utmärkt idé. Genom detta skulle flyttkedjorna komma igång och trafiktrycket från byggnationen norr om kanalen skulle också minska avsevärt. Vi kristdemokrater tror att det är plankön som är nyckeln i den uppkomna situationen, eftersom kommunen här har en möjlighet att påverka. Motiveringen är enkel, trafiksäkerhet före mängdbyggnation. 

Vi kristdemokrater tycker också att en omarbetad översiktsplan för infrastrukturen i Vretabygden bör tas fram så snart som möjligt. I en sådan plan bör till exempel en ny klaffbro mellan Berg och Ljungsbro utredas. En klaffbro för tung trafik som kan avlasta Bergs samhälle. Detta är den lösning som nu håller på att realiseras i ”Förbifart Söderköping” och den tror vi skulle fungera utmärkt även i Berg. Att våra samhällen växer får inte ske på bekostnad av säkerhet och trygghet för familjer. Förhoppningsvis kommer kommunens pågående trafikutredningen fram till samma slutsatser som vi när den presenteras senare i vår.