Tillväxten i Rimforsa gagnar även näringslivet

Debatt 28 januari 2022 09:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Svar på insändaren "Se Rimforsas planprocess som en helhet" (20/1):

”Se Rimforsas planprocess som en helhet”, var rubriken på en insändare nyligen. Det är just det vi gjort inom Kinda kommun i och med att vi för några år sedan antog den fördjupade översiktsplanen för Rimforsa, där de bägge områdena på ömse sidor om Ulrikavägen, som nämns i insändaren, finns upptagna som framtida bostadsområden.

Mot den bakgrunden kommer de i FÖP Rimforsa upptagna områdena att planläggas i olika tidsfaser. Behovet av bostäder inom Rimforsa är stort. Därför planlägger Stiftelsen Kindahus ett bostadshus med lägenheter i centrala Rimforsa och Magnus Lindén området mellan Hallstad och Ulrikavägen för villor/parhus. Detta projekt finns nu för samråd. 

Den oro som fördes fram hur området är tänkt att nyttjas har under processens gång justerats där man beaktat både natur och miljö. Närheten till Hallstad Säteri och Hallstad kvarnar ser jag som en tillgång. Fler människor kan få uppleva dessa vackra miljöer.

Med den utveckling vi ser i Rimforsa, med byggnation i olika riktningar, gör att vi kan behålla den speciella känsla som finns i orten. Tillväxten i Rimforsa är inte enbart till gagn för kommunen, utan också för vårt näringsliv som söker medarbetare samt för vår detaljhandel.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa