Tillsammans kan vi rädda det lokala näringslivet

Vi kommuner har inte råd att förlora företagare, vi har inte råd med en långsam hantering som leder till att en hel näring riskerar att slås ut.

Vi förstår inte att staten i praktiken stänger ner en hel näring, med alkohollagen som verktyg, utan att ersätta företagaren för de förluster det innebär, skriver artikelförfattarna.

Vi förstår inte att staten i praktiken stänger ner en hel näring, med alkohollagen som verktyg, utan att ersätta företagaren för de förluster det innebär, skriver artikelförfattarna.

Foto: Jeppe Gustafsson

Debatt2021-03-20 07:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Den globala pandemin som nu råder har tagit Sverige i sitt grepp. Överallt kämpar vården för att hantera effekterna av viruset och alla är vi på det klara med att människors liv och hälsa ska sättas i främsta rummet. 

Hur svåra och tuffa många restriktioner än tycks vara så är det förståeligt att de också vidtas. Alla måste vi hjälpas åt för att vinna över denna pandemi och alla kommer vi behöva göra uppoffringar.

Samtidigt behöver vi hjälpas åt så att konsekvenserna av de vidtagna åtgärderna inte blir så hårda att vi drar undan mattan för oss själva. När vi kommit igenom pandemin ska vi fortsatt ha en plattform att stå på och en framtid att bygga vidare på. 

Just nu är vi dock på god väg att slå ut en stor och viktig del av vårt näringsliv och därmed försvåra återhämtningen avsevärt. Detta märks runt om i Sverige, i alla våra kommuner. 

Varje dag möter vi företagare som driver restauranger och kaféer som far riktigt illa. De beskriver en vardag där de tar stryk så till den milda grad att många nu börjar stänga igen. 

Vi får redogörelser från företag som har tappat 70–80 procent av sin omsättning jämfört med samma tid 2019. Detta är djupt oroande för våra kommuner.

Vi förstår att staten vidtar kraftfulla åtgärder för att minska smittspridningen. Däremot förstår vi inte att staten i praktiken stänger ner en hel näring, med alkohollagen som verktyg, utan att ersätta företagaren för de förluster det innebär.

Första vågen av covid-19 klarade många av genom att köra reserverna i botten, men nu är dessa tömda. Dominoeffekten av att många restauranger och krögare tvingas slå igen kommer slå hårt i många led. Detta behöver förhindras omgående.

Företagare är inget som växer på träd. Livsverk som gått i konkurs återuppbyggs inte i en handvändning, privatekonomier som gått i kras kan inte återhämta sig i ett nafs. 

Ett företag som ligger i skuld hos både bank, skatteverk, hyresvärd och leverantörer har svåra chanser att få in nytt kapital eller anstånd med betalningar för att kunna köpa in och satsa det som krävs för att kunna stå rustade och redo när pandemin släpper och vi ska dra igång vår ekonomi igen. Nu behöver vi alla hjälpas åt. 

Vi är dock inte bara passiva bisittare, utan vi har också gjort vår hemläxa. Centerpartiet är med och styr i 12 av regionens kommuner och vi har under pandemins framfart gjort allt vi kunnat för att stötta och hjälpa vårt näringsliv på olika sätt runtom i länet. 

Vi har till exempel sett över våra avgifter, givit anstånd på fakturor, sett över processer angående markupplåtelse och stöttat krisdrabbade företagare genom inköp av gåvor. 

Allt för att hjälpa våra lokala företagare och hela tiden rikta kommunernas hjälp och stöd dit det ger mest valuta för pengarna. Våra resurser för detta är knappa, men vi har gjort allt vi kan för att göra skillnad. 

Alla behöver ta sitt ansvar för utvecklingen i samhället framåt och vi uppmanar regeringen att tillsammans med statliga myndigheter att ta ansvar för företagen och välfärden. 

Tillsammans kan vi vända detta och gemensamt kan vi rädda en viktig del av det lokala näringslivet. Vi kräver att samtliga stöd och ersättningar som beslutats om betalas ut omgående.

Vi kommuner har inte råd att förlora företagare, vi har inte råd med en långsam hantering som leder till att en hel näring riskerar att slås ut. Regeringen kan tillsammans med kommunerna vända på detta, men då måste vi agera gemensamt. Det brinner i knutarna nu!