Tillgängligheten inom vården sjunker

Vi ligger sämst till i Sverige med att få ut ersättning från den så kallade kömiljarden. Det innebär att köerna växer, skriver debattören.
Vi ligger sämst till i Sverige med att få ut ersättning från den så kallade kömiljarden. Det innebär att köerna växer, skriver debattören.

Vi ser inte bara en ekonomi i fritt fall utan det kopplas även tydligt till sämre kvalitet och längre köer för östgötarna, skriver debattören.

Debatt 12 september 2023 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Mindre sjukvård till en högre kostnad. Så kan vi kort sammanfatta den delårsrapport som finns på bordet för Östergötlands hälso- och sjukvård. Minskade statsbidrag från kömiljarden, ökade köer och sämre tillgänglighet till akutsjukvård är också ett faktum i Östergötland i dag.

Den delårsrapport som nyligen redovisats för hälso- och sjukvårdsnämnden är oroväckande läsning. Vi ser inte bara en ekonomi i fritt fall utan det kopplas även tydligt till sämre kvalitet och längre köer för östgötarna. Den sittande majoriteten, M, KD, L med stöd av SD borde vid detta lag kunna visa på någon form av vändning både ekonomiskt och kvalitetsmässigt efter att ha lovat både ordning i ekonomin och kortare köer. I stället är det tvärtom. 

Vi ligger sämst till i Sverige med att få ut ersättning från den så kallade kömiljarden. Det innebär att köerna växer. Vi uppfyller inte mer än 11 av de 54 möjliga prestationer inom ramen för kömiljarden. Det är en klar försämring som skett under året. Förra året var det bara 9 av rikets 21 regioner som hade klarat kömiljardens krav bättre än Region Östergötland. Vi klarade alltså ett mittenresultat. Nu är vi alltså sämst i Sverige.

 

Ett annat exempel är att tillgängligheten till akutsjukvården har försämrats för östgötarna under det senaste året. Detta är verkligen allvarligt.

Samtidigt som köerna växer så går vi med stora underskott. I delårsrapporten räknas det upp avvikelser som påverkar resultatet på ett negativt sätt. Däribland finner vi samtliga privata alternativ utom vårdval primärvård. Vi känner oro inför möjligheten att den sittande majoriteten har för avsikt att införa ännu fler vårdval som kan splittra den regiondrivna vården och öka på redan höga kostnader. Lägg därtill att vi har en regering som verkar prioritera skattesänkningar för höginkomsttagare i stället för att skicka ut resurser till välfärden så blir jag ännu mer bekymrad. 

Delårsrapporten borde skapa mer aktivitet i den sittande majoriteten. M, KD, L och SD:s löften i valrörelsen om ordnad ekonomi och fokus på det väsentliga verkar inte skapa någon vändning i en negativ spiral. 


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa