Techboom i Östergötland – men åtgärder krävs för framtidssäkring

Tech har fått en allt större betydelse för Sveriges ekonomi och välstånd. Enligt TechSveriges rapport "Svenska techbranschen 2023" har techbranschen nationellt nått nya rekordnivåer, och Östergötland utmärker sig särskilt med sin imponerande tillväxt. Trots framgångarna står regionen, liksom resten av Sverige, inför utmaningar som måste adresseras för att säkerställa fortsatt tillväxt och innovation, skriver debattörerna.

Regionens framgångar kan tillskrivas ett innovativt ekosystem som stöds av ledande forskningsinstitutioner såsom Linköpings universitet och WASP, som förser regionen med digital spetskompetens. Dessutom en nära samverkan mellan ett framstående näringsliv i allmänhet, kommuner som prioriterar innovation och techhubbar såsom Linköping Science Park, skriver debattörerna.

Regionens framgångar kan tillskrivas ett innovativt ekosystem som stöds av ledande forskningsinstitutioner såsom Linköpings universitet och WASP, som förser regionen med digital spetskompetens. Dessutom en nära samverkan mellan ett framstående näringsliv i allmänhet, kommuner som prioriterar innovation och techhubbar såsom Linköping Science Park, skriver debattörerna.

Foto: Victor Bomgren

Debatt2024-04-16 10:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Bransch- och arbetsgivarorganisationen TechSverige släppte nyligen rapporten Svenska techbranschen 2023. Rapporten visar att techbranschens omsättning 2022 landade på över 1 000 miljarder kronor och bidraget till BNP uppgick till närmare 350 miljarder kronor – vilket överstiger det samlade BNP-bidraget från den traditionella basindustrin. Det innebär skatteintäkter på över 150 miljarder kronor – mer än statens utgifter för försvar och rättsväsende tillsammans.

I Östergötland syns en imponerande tillväxt bland techföretagen på hela 427 procent mellan åren 2000 och 2021, vilket gör att regionen haft den snabbaste tillväxten bland landets samtliga 21 län. Därtill har sysselsättningen inom tech ökat med hela 15 procent sedan 2020. 

Regionens framgångar kan tillskrivas ett innovativt ekosystem som stöds av ledande forskningsinstitutioner såsom Linköpings universitet och WASP (Wallenberg AI, Autonomous Systems and Software Program), som förser regionen med digital spetskompetens. Dessutom en nära samverkan mellan ett framstående näringsliv i allmänhet, kommuner som prioriterar innovation och techhubbar såsom Linköping Science Park. 

Trots framsteg står Sverige och regionen inför utmaningar. En avgörande fråga är kompetensförsörjningen inom tech. TechSveriges senaste rapport visar att det årligen kommer att behövas 18 000 techspecialister till och med 2028. Den ökande globala konkurrensen, med länder som Danmark och Finland som växer snabbare inom tech än Sverige, samt Europas tapp mot Kina och USA, hotar Sveriges ledande ställning utan kraftfulla insatser.

Sveriges framgångar inom tech kan inte tas för givna. Det är dags att satsa för att återta och stärka vår position som ledande technation.

TechSverige vill se följande åtgärder från regeringen:

* En framtidsorienterad techpolitik. Digitaliseringsmålet från 2011 handlar om att Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter men vi behöver i den kommande Digitaliseringsstrategin växla upp ambitionerna och även leda den tekniska utvecklingen för att säkerställa vår konkurrenskraft.

* Stötta företag och offentlig sektor i att nyttja potentialen i ny teknologi som 5G, molntjänster och AI, och att detta sker på ett säkert och hållbart sätt. Det kan handla om riktade satsningar, att ge i uppdrag till statliga myndigheter att främja utvecklingen kring till exempel cybersäkerhet, AI-användning, datatillgång, standarder och juridik, samt utbyggnaden av avancerad digital infrastruktur.

* Säkra kompetensförsörjningen. Till 2030 bör ambitionen vara att öka antalet techspecialister med 100 000. Sätt ett ambitiöst volymmål och agera därefter med särskilt fokus på kompetenser inom AI och cybersäkerhet samt att höja skolelevers digitala kompetens.

De utmaningar som väntar kräver omedelbara åtgärder. För att Sverige och Östergötland ska fortsätta leda inom tech, skapa jobb, ekonomisk framgång och bidra till klimat och välfärd, är det kritiskt att vi agerar beslutsamt nu.