Ta inte lättvindigt på ökad övervakning

Både kommunen och polisen måste kunna visa att kameraövervakningen är effektiv i Linköping. Övervakning kan inte fortsätta utan att nya krav ställs, skriver debattörerna.

Redan nu genomför polisen och kommunen omfattande övervakning av laglydiga medborgare genom kameror i Linköping, skriver debattörerna.

Redan nu genomför polisen och kommunen omfattande övervakning av laglydiga medborgare genom kameror i Linköping, skriver debattörerna.

Foto: Tomas Oneborg/SvD/TT

Debatt2023-04-18 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Frågan om övervakning har på senare tid varit högt upp på agendan i den nationella debatten. Regeringen vill se långtgående övervakningsmöjligheter för brottsutredande verksamhet utan brottsmisstanke. Men redan nu genomför polisen och kommunen omfattande övervakning av laglydiga medborgare genom kameror i Linköping. I november förra året beslutade kommunen att sätta flera nya övervakningskameror efter att polisen fått backa på en tänkt satsning. Inskränkningar i den personliga integriteten kan inte alltid förlora mot det allmänna intressen. Övervakningen kan inte utökas utan att den motiveras tydligare mot medborgarna. Övervakning är ett intrång i många av Linköpings invånares personliga integritet. Vi bör inte ta lättvindigt på ökad övervakning från någon statlig myndighet eller politisk församling.

Det är centralt att den enskilde medborgaren kan undvika statens ögon, även om detta är i offentligheten. Enligt Europadomstolen kan övervakning av sin natur skada förtroendet för demokratin och statens institutioner. Att öka övervakningen är en politisk prioritering från regeringen som ger polismyndigheten ökade resurser för detta ändamål. Att övervakningen under de senaste åren ökat sin övervakning i Linköping och i resten av Sverige är alltså ett svar på den allmän debatten.

Att kameraövervakning ökar uppklaringsgraden är en sanning med modifikation. Forskning på området har visat att kamerabilder underlättar vid egendomsbrott såsom stöld, däremot inte våldsbrottslighet. Kommunen och polisen framstår ur den aspekten som ett svepskäl. En integritetskränkande åtgärd måste kunna uppnå sitt ändamål för att få genomföras och ska inte genomföras i större utsträckning än nödvändigt. Både kommunen och polisen måste kunna visa att kameraövervakningen är effektiv i Linköping. Övervakning kan inte fortsätta utan att nya krav ställs. 

Även om kommunens planer om ökad övervakning nekades i februari är tendenserna tydliga. Det offentliga önskar att kontrollera medborgarnas beteende med övervakning. Riskerna med detta är inte något vi bör ta lättvindigt. Tänk om uppgifter hamnar i fel händer eller läcker? Det är inte enbart brottslig verksamhet som i det fallet kan vara mycket integritetskränkande. Av dessa anledningar måste omfattningen av polisens och kommunens övervakning ifrågasättas. Det måste finnas möjlighet att undvika det allmännas ögon i Linköping.