Ta fram en handlingsplan för Roxen

Roxen har starka band till Linköping. En stor del av sjön ligger inom Linköpings kommuns område och är viktig för bland annat fiske, turism, segling och vindsporter. Tyvärr är det så att Roxen inte mår bra – inte bra alls.

Debatt2022-09-13 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Enligt Roxens Fiskevårdsområdesförening (RFVOF) är sjön utsatt för angrepp från flera håll. Invasiva arter som kinesisk mellanskarv, vandringsmusslor och vattenpest ändrar den biologiska mångfalden till negativ, spridningen av miljögifter förorenar vattnet så att bad inte längre är möjligt hela sommaren vid Berg och Sandvik. Tekniska verkens planer på en avloppsledning gör inte det hela bättre då det stör fiskens lekområden vilket också sänkningarna av Roxens vattennivå gör varje vår.

Den intressanta frågan blir då – vem bryr sig? När man läser de lokala partierna program får man leta länge innan någon nämner Roxen och dess tillstånd. Länsstyrelsen har visserligen tagit fram ett förslag till förvaltningsplan för skarven, men det lär inte spela någon större roll i det stora hela. Att skjuta av ett antal skarvar per år lär inte minska den totala flockens utsugning av fiskbeståndet. Och Linköpingspartiernas massiva ointresse lär inte hjälpa sjön!

Vretaföretagarna ser ett antal åtgärder som omedelbart nödvändiga:

* Decimera den kinesiska mellanskarvens antal till noll

* Hjälp ålen att vandra längs Göta kanal i stället för längs Motala ström och krossas i kraftverken

* Öka vattennivån i Roxen på vårarna så att maderna blir vattenfyllda

* Stoppa Tekniska verkens avloppsledning till Stjärnorp.

* Se till att Linköpings kommun tar fram en handlingsplan för Roxen.

Ett stort antal organisationer arbetar i dag för att hindra gruvor i Vätterns närområde. Vem förutom fiskerättsägarna i Roxen kämpar i dag för sjöns tillfrisknande och återkomst till en fiskrik insjö med lockelse för turister, företagare och entreprenörer?