Sveriges rikaste procent – gör er plikt

Regeringen gick häromveckan ut med att det svenska försvarsanslaget ska uppgå till 2 procent av BNP, något som även de högerkonservativa partierna vill.

Debatt2022-03-24 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

För att nå målet krävs en tillökning om 42 miljarder kronor. Frågan är bara, vem är det som ska betala?

Ska vi offra pensionshöjningarna? Nej, de sämst ställda pensionärerna behöver få det bättre. Ska vi dra ner på välfärden? Nej, äldrevården, skolan och sjukvården behöver stärkas, det blev speciellt synligt under pandemin.

Vad som också skedde under pandemin var att ojämlikheten fortsatte att skena. Skillnaden mellan de rikaste och fattigaste har ökat i hela Europa sedan 1980-talet, och snabbast ökning har det varit i Sverige.

Medans vissa i vårt land kan åtnjuta sig hundratals miljoner i kapitaltillgångar är medellönen för arbetarkvinnor i Sverige 25 800 kronor i månaden. Samtidigt beskattas arbete hårdare än kapital. Många kapitalstarka individer är dessutom stora bidragstagare genom subventionerad städhjälp (RUT), ekonomisk hjälp vid renovationer (ROT) och ränteavdrag på lån vid köp av dyra bostäder. Utöver är det låg skatt på stora kapitalplaceringar, och arv beskattas inte överhuvudtaget.

Hälften av Sveriges förmögenheter kommer från just arv. Samtidigt har Sverige aldrig haft så många miljardärer som i dag. Att tro att de rikaste är “self-made” och har “ansträngt sig” är en borgerlig myt.

Det är uppenbart att om försvarsanslagen ska öka så är det inte arbetarkvinnorna som ska betala. Det är krig i Europa, välfärden är i akut behov av mer resurser och Sverige har aldrig haft så många miljardärer som i dag. Det är de allra rikaste som bör stå för notan.

För att stärka Sveriges försvarsförmåga samt välfärd behövs en försvarsskatt på kapital och en civilpliktsskatt på stora arv samt tillhörande gåvoskatt. Försvarsskatten bör ha ett fribelopp som är högt så att de träffar de allra rikaste. Skatten bör ej inkludera fastigheter. Civilpliktsskatten på stora arv ska också fokusera på de största förmögenheterna. Argumenten mot höjda kapitalskatter är att pengarna kan flyttas utomlands. Därför behöver EU-samarbetet kring skattesmitning stärkas samt straffen för skattefusk skärpas.

Nu behöver Sverige rusta upp, våra gränser måste skyddas. Att de personer som varit de största vinnarna på kapitaluppgången tar notan är rättvist, finansiellt hållbart och hederligt.

Sveriges rikaste procent, ni behövs, gör er plikt till vårt land. Bidra till allas säkerhet genom en försvarsskatt på kapital och en civilpliktsskatt på stora arv.