Sveriges lärare ska ta fajten om skolan

Snart samlas lärarkåren för att förmå politiker från samtliga riksdagspartier att sätta skolan först.

Debatt2022-06-07 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Lärarnas Riksförbund och Lärarförbundet bildar den 1 januari 2023 ett enda fackförbund – Sveriges lärare – som omfattar alla lärare verksamma från förskola till högskola. 

Sveriges lärare kan, med cirka 320 000 medlemmar i ryggen, kraftsamla gentemot arbetsgivare och politiker på olika nivåer och får därmed ett bättre förhandlingsläge. Det behövs. Svensk skola har tappat sin forna glans och likvärdigheten urholkats. Det duger inte. För att vända på utvecklingen så måste förskolans och skolans viktigaste resurser – legitimerade och behöriga lärare – få den autonomi och de förutsättningar de förtjänar.

Sveriges lärare kommer att fullt ut verka för ett kraftigt ökat statligt ansvarstagande, främst att staten tar över huvudansvaret för finansiering, resursfördelning och likvärdighet. I dag har vi en bristande likvärdighet, negativa livslöner för lärare och lägst andel legitimerade lärare där behoven är som störst. I många mindre skolor är färre än hälften av lärarna legitimerade och behöriga i minst ett undervisningsämne, enligt Skolverkets statistik. Och i mer än var tredje friskola är fler än hälften av lärarna obehöriga. Att skolorna i dagsläget ofta tar in obehöriga för att täcka upp för lärarbristen är ett stort problem som behöver lösas, och det snabbt. För skolorna skriker efter lärare och lärarutbildningarna efter resurser. 

Utifrån bildandet av Sveriges lärare ser vi till att vår fackliga kraft och vårt inflytande blir ännu större. I många lokalföreningar är kontakten med fackförbundskollegor redan etablerad och nu när vi har ett beslut om att bilda ett nytt gemensamt lärarförbund kan arbetet ta ny fart. I formandet av det nya behövs alla medlemmar och ombud i hela landet. Tillsammans kan vi skapa trygga och goda arbetsplatser och förutsättningar för att uppnå ett mer framgångsrikt utbildningssystem. Den kraften behövs för att flytta fram lärarnas positioner. Vi är beredda att ta fajten för att stärka den svenska skolan.