Svensk vapenindustri är oetisk och ohållbar

Vapenföretaget Saabs bolagsstämma i Linköping i dag sker inte bara mot bakgrund av kriget i Ukraina utan även mot en debatt om bankers investeringar i vapenindustrin.

Vapenlobbyn hävdar att hållbar utveckling förutsätter stabil fred, och det skulle vapenindustrin bidra till genom sin försäljning till det svenska försvaret. Det är en mycket polerad bild som inte håller för närmare granskning, skriver debattören.

Vapenlobbyn hävdar att hållbar utveckling förutsätter stabil fred, och det skulle vapenindustrin bidra till genom sin försäljning till det svenska försvaret. Det är en mycket polerad bild som inte håller för närmare granskning, skriver debattören.

Foto: JOHNNY GUSTAVSSON

Debatt2022-04-06 06:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

De svenska vapenföretagen lägger nu stora resurser på att lansera sig som ansvarsfulla samhällsaktörer i demokratins tjänst – men marknadsföringskampanjen ekar tom med tanke på den omfattande vapenexporten till krigförande och förtryckande diktaturer. 

EU undersöker just nu hur investeringar kan styras så att de är i linje med unionens hållbarhetsmål. Förra året föreslog den Europeiska kommissionens plattform för hållbara investeringar att vapenindustrin skulle klassas som ohållbar. Vapenlobbyn kraftsamlade för att övertyga om sin oskuld och ansträngningarna intensifierades ytterligare efter Rysslands folkrättsvidriga invasion av Ukraina. 

Svenska banker och fondförvaltare som utesluter placeringar i vapenindustrin möts av stora påtryckningar, och det ger resultat. Nyligen svängde SEB, från att ha varit en av de banker som tog tydligast ställning mot vapenindustrin. Swedbank Robur har kraftigt ökat sitt innehav i Saab och Söderström & Partners har öppnat för innehav i vapenbolag, till och med i så kallade hållbarhetsfonder.

Vapenlobbyn hävdar att hållbar utveckling förutsätter stabil fred, och det skulle vapenindustrin bidra till genom sin försäljning till det svenska försvaret. Det är en mycket polerad bild som inte håller för närmare granskning. Inte ens de som är för ökade militära satsningar kan blunda för den destruktiva roll som vapenindustrin spelar i krig och väpnade konflikter.

62 procent av Saabs intäkter kommer från export. 2020 och 2021 var Förenade arabemiraten Sveriges största vapenkund, till stor del på grund av Saabs omfattande export till landet – där de även har 126 anställda. 

Förenade arabemiraten är en diktatur. Som UD beskriver det: “det emiratiska styrelseskicket saknar väsentliga demokratiska inslag (...) Politiska partier är förbjudna och yttrande-, mötes- och föreningsfrihet saknas”. Det är i Förenade arabemiraten bland annat förbjudet att konvertera från islam till en annan religion. Straffskalan för homosexualitet innehåller dödsstraff, fängelse, spöstraff, böter och deportering.

Sedan 2015 är Förenade arabemiraten tillsammans med Saudiarabien styrande i den koalition som krigar i Jemen – ett krig som orsakat världens värsta humanitära kris. Koalitionen upprätthåller en blockad av vapen, men även mat och förnödenheter, till landet. 70 procent av Jemens befolkning, över 20 miljoner människor, är i behov av hjälp utifrån för att överleva. 

Dokument från den franska underrättelsetjänsten visade 2019 att Saabs radar- och stridsledningssystem Erieye används av Saudiarabien i kriget i Jemen. Enligt fredsforskningsinstitutet Sipri kan systemet användas för att upprätthålla blockaden. 2015, mer än ett halvår efter att koalitionen inlett sina bombningar, skrev Saab kontrakt med Förenade arabemiraten om export av uppföljaren Globaleye.

Förenade arabemiraten är inte den enda mycket tveksamma svenska vapenkunden. 2021 gick 40 procent av den svenska vapenindustrins export till diktaturer. Saab har i många år försett diktaturer och krigförande länder med vapen, bland dem Thailand, Saudiarabien och USA och Storbritannien under den olagliga invasionen av Irak. Få skulle hävda att det är hållbart eller etiskt. För varje sparare, och bank, som vill bidra till en hållbar värld borde det vara självklart att inte investera i vapenindustrin. Den svenska är inget undantag.