Sveket mot Linköpings skolor kunde ha stoppats

Kampen mot nedläggningarna av de välfungerande och omtyckta skolorna i Linköpings kommun är ännu inte över. Oppositionspartierna SD, LL, KD och L fortsätter att kämpa för att rädda dessa för- och grundskolor, skriver debattörerna.

Det som står fast trots Centerpartiets svek i frågan är att SD, LL, KD och L kommer att göra allt vi kan för att bevara dessa välfungerande och omtyckta för och grundskolor i kommunen, skriver debattörerna.

Det som står fast trots Centerpartiets svek i frågan är att SD, LL, KD och L kommer att göra allt vi kan för att bevara dessa välfungerande och omtyckta för och grundskolor i kommunen, skriver debattörerna.

Foto: Corren arkiv

Debatt2023-04-24 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Tyvärr har Centerpartiet nu valt att gå Socialdemokraternas och Moderaternas ärenden om att skolorna ska läggas ner, genom att förhindra att en majoritet i kommunstyrelsen kan ta beslut som räddar skolorna genom en begäran från LL, SD, KD och L i kommunstyrelsen om att lyfta ärendet till kommunfullmäktige.

S+M styret hävdar att skollokaler i kommunen står tomma och att elevgrupperna minskar. Det är styrets huvudsakliga argument, men oavsett hur argumenten ser ut går det tillbaka till att budgeten för barn- och ungdomsnämnden är underfinansierad, därför väljer styret att göra besparingar som påverkar skolverksamheten negativt på lång sikt. Centerpartiet som sitter med den avgörande rösten i frågan som på riktigt kunde ha räddat skolorna väljer, trots att de hävdar att de “hatar skolnedläggningar”, att inte göra någonting.

Centerpartiet hävdar felaktigt att det går emot kommunallagen om man fattar beslut som hindrar skolnedläggningarna i kommunfullmäktige. Det stämmer inte då kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ. Frågan om skolnedläggningen är även av en omfattande principiell karaktär och bör därför behandlas av kommunfullmäktige.

Enligt en av landets främsta experter på kommunalrätt finns inga juridiska hinder för att ta upp ärendet i kommunfullmäktige och fatta ett beslut som hindrar verkställighet av nämndens beslut samt att tillskjuta nödvändiga ekonomiska resurser. Kommunfullmäktige har genom delegationsordning bemyndigat barn- och ungdomsnämnden att fatta beslut om skolor, som att exempelvis besluta om vilka läsårstider som ska gälla för kommande läsår, men har inte avsett att de ska besluta i så stora frågor som förändrar samhällsstrukturen som ett så stort ärende som att lägga ner 15 välfungerande för- och grundskolor.

Kommunen styrs i dag av en minoritet bestående av S och M. Den enda möjligheten för minoritetsstyret att få igenom sina förslag är att under mandatperioden försöka styra från nämnderna. SD, LL, KD och L menar att demokratin är viktig, därför ska majoriteten, enligt valresultatet, få det slutgiltiga ordet i frågor av så omfattande karaktär som massiva skolnedläggningar.

Det som står fast trots Centerpartiets svek i frågan är att SD, LL, KD och L kommer att göra allt vi kan för att bevara dessa välfungerande och omtyckta för och grundskolor i kommunen. Vi kommer inte att ge upp innan barn, elever och lärare får vara kvar på sina skolor. Tillsammans är vi en garant för en trygg skolgång i Linköpings kommun.