Stort behov av förbättrade rehabinsatser efter stroke

Ungefär 25 000 svenskar får en stroke varje år. Det akuta omhändertagandet har förbättrats, men riktlinjer för hur vården ska utformas efter akutskedet har saknats.

Alla strokepatienter bör erbjudas uppföljning av multidisciplinärt team för upprättande av en individanpassad rehabplan, skriver debattörerna.

Alla strokepatienter bör erbjudas uppföljning av multidisciplinärt team för upprättande av en individanpassad rehabplan, skriver debattörerna.

Foto: Tyler Olson - SimpleFoto

Debatt2022-09-08 06:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Insatser behövs för att vi i Region Östergötland ska kunna erbjuda en god sjukvård i form av medicinering och rehabilitering. Det vill vi i Kristdemokraterna slå ett slag för.

I Sverige råder en betydande underbehandling av personer med funktionsnedsättande spasticitetsbesvär. Enligt beräkningarna baserade på bland annat uppgifter från Socialstyrelsen blir endast 13 procent av de aktuella patienterna i regionen omhändertagna enligt nationella riktlinjer.

Efter en stroke kan du blir nedstämd, få svårt att prata och att förstå vad andra säger. En vanlig komplikation, som kan uppstå först flera månader efter en stroke, är en ofrivillig aktivitet i muskler eller ökad stelhet i armar, händer och/eller ben. Det är viktigt att aktivt arbeta med rörlighet i lederna för att minska påverkan på vardagsaktiviteter, balans vid gång och stående, gripförmåga och så vidare. En fysioterapeut kan hjälpa dig med övningar. Ibland kan träningen behöva kompletteras med läkemedel såsom muskelavslappnande. Ett sätt att öka tillgången till vård är att ta fasta på möjligheten att utbilda fysioterapeuter för att på delegation från en läkare kunna ge injektionsbehandlingar. 

Komplikationer efter en stroke påverkar din vardag och din omgivning, men det finns hjälp att få. Alla strokepatienter bör erbjudas uppföljning av multidisciplinärt team för upprättande av en individanpassad rehabplan. Här behövs insatser av logopeder, arbetsterapeuter och fysioterapeuter.

Det är inte bra alls att det inte finns bättre uppföljning efter slutenvården. Rehab-träning på särskilda boenden är eftersatt, vilket drabbar en grupp av individer som redan har svårigheter. Vi behöver satsa på en fungerande kedja mellan utskrivning från sjukhus och till boende för att genom olika rehabinsatser skapa förutsättningar för rörlighet och minskad smärta. Ett sätt att säkerställa att spasticitet diagnosticeras och behandlas är att använda en checklista, som också är vad som rekommenderas i Vårdförlopp 2 som har utarbetats på uppdrag av regeringen och SKR. Dessa nya riktlinjer ska förbättra vården efter akutskedet. Det är inte en dag för tidigt, Neuros medlemsundersökningar visar att nio av tio inte har en aktuell plan för sin rehabilitering.

Den utbredda underbehandlingen av spasticitet i Östergötland belyser en oacceptabel situation och ställer krav på förbättrade rehabinsatser efter stroke. Kristdemokraterna vill därför under nästa mandatperiod arbeta för att stärka samverkan mellan Region Östergötland och länets tretton kommuner, när det gäller rehabilitering efter stroke. Den fördjupade samverkan ska leda till bättre uppföljning, utbyggd rehab-träning på särskilda boenden och en mer fungerande kedja från utskrivning från sjukhus till boende. Förbättrad rörlighet och minskad smärta ska vara målet!