Stoppa kriminella aktörer i kommunens byggprojekt

Hälften av alla företag som gick i konkurs inom byggbranschen 2020 var oseriösa med uteblivna skatteinbetalningar. Eftersom problemet är utbrett behöver Linköpings kommun säkerställa att oseriösa aktörer inte anlitas av våra kommunala bolag.

Kommunen och bolagen har stora projekt framöver som kan riskera att bidra till en parallell sektor med arbetslivskriminalitet och skattefusk om inte kontrollerna skärps, skriver artikelförfattarna.

Kommunen och bolagen har stora projekt framöver som kan riskera att bidra till en parallell sektor med arbetslivskriminalitet och skattefusk om inte kontrollerna skärps, skriver artikelförfattarna.

Foto: Henrik Holmberg / TT

Debatt2021-04-14 06:45
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Det byggs mycket i Sverige och i Linköping, samtidigt som byggbranschen dras med stora problem i form av osund konkurrens av oseriösa aktörer. 

Fusk, regelöverträdelser och lagbrott är återkommande och gör oss alla till förlorare. Det handlar om arbetstagarna, företagen och samhället.

Vi talar om kriminella aktörer som skapar effektiva brottsupplägg. Problemet är omfattande, vilket leder till en farlig arbetsmiljö och gör att seriösa företag konkurreras ut. Dessutom går samhället och vår välfärd miste om stora mängder skattemedel. 

Kriminella aktörer inom byggbranschen har också visat sig vara en del av organiserad brottslighet.

 

Skatteverkets granskning av stöden i pandemins spår visar att Östergötland och byggbranschen ligger högst i återkrav av dessa medel. Ett vanligt fel är att företaget gjort utdelningar men ändå begärt stöd, ett annat att de överdrivit sina fasta kostnader eller omsättning för att få ett högre stöd av staten. 

Granskningen blottar en brottslighet som fanns redan innan pandemin och riskerar att fortsätta om inga åtgärder sätts in.

Veidekke, ett av Skandinaviens största byggföretag, gick nyligen ut med sin oro kring fusket med löner, skatter och sociala avgifter. Veidekke anser att det enbart är genom att få kontroll över underleverantörerna som vi kan komma tillrätta med problemen.

 

Vi behöver öka antalet myndighetsgemensamma kontroller och stärka allmänhetens kunskap så att fler blir medvetna om hur de här företagen verkar. I grunden behövs en attitydförändring kring fusk, regelöverträdelser och brottslighet i branschen.

Den offentliga sektorn i Sverige upphandlar för cirka 800 miljarder kronor årligen och måste bli bättre på att kontrollera att pengarna hamnar rätt. 

Kommunen som beställare och kund måste ta ett större ansvar för att se till att de oseriösa aktörerna inte tar sig in via offentliga upphandlingar. Kommunen och bolagen har stora projekt framöver som kan riskera att bidra till en parallell sektor med arbetslivskriminalitet och skattefusk om inte kontrollerna skärps.

 

Vi socialdemokrater i Linköpings bolagsstyrelser har noterat att kommunen saknar en effektiv organisation för att komma tillrätta med problemen. Vi behöver en organisation som kan upptäcka fusket och de kriminella uppläggen. 

Vi behöver få insyn i hela ledet från huvudentreprenör till underentreprenör. För detta krävs att vi ställer rätt krav redan i upphandlingar. 

Att enbart jobba genom upphandlingar kommer dock inte att räcka. Det krävs även en separat organisation som kan utföra kontroller på plats för att få insyn i vilka som rör sig på våra byggarbetsplatser.

För att stärka ansvaret och visa att vi tar frågan på allvar anser vi också att tydliga och skarpa viten ska kopplas till avtalsbrott som sker i Linköpings kommun.