Stödet för höga elpriser når två miljoner hushåll

Det är avgörande för såväl hushållen som företagen, för vår tillväxt och för att vi ska kunna utveckla fler klimatsmarta lösningar med el, skriver debattörerna.
Det är avgörande för såväl hushållen som företagen, för vår tillväxt och för att vi ska kunna utveckla fler klimatsmarta lösningar med el, skriver debattörerna.

Under hösten och vintern har vi sett höga elpriser i Europa, där Sverige är en del av den gemensamma elmarknaden inom EU.

Debatt 29 januari 2022 10:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Svar på insändaren ”Elskatten måste sänkas omedelbart för folks ekonomi” (20/1):

De höga elpriserna är framför allt ett resultat av höga priser på naturgas. För att dämpa effekten för de svenska hushållen har regeringen presenterat en elpriskompensation. 

Regeringen avsätter knappt sju miljarder för elpriskompensationen. Stödet når omkring 2 miljoner hushåll. Det är mer än vart tredje hushåll i Sverige. Elpriskompensationen når vanliga hushåll i småhus, radhus, villor och vissa lägenheter där förbrukningen har varit hög.

Regeringen har haft två tydliga prioriteringar i det här arbetet. Det ena är att stödet ska kunna betalas till de som har fått höga elräkningar, så snabbt och så smidigt som möjligt. Det andra är att ta fram ett förslag som ger en rejäl kompensation just till de som drabbats av denna exceptionella elprishöjning – och det är framför allt personer som bor i hus och som använder el för att värma huset.

Elpriskompensationen gäller för december, januari och februari. Alla hushåll med en förbrukning på 700 kWh per månad eller mer får ersättning. Taket går vid 2 000 kWh per månad och ger en ersättning om 2000 kronor per månad – totalt 6 000 kronor. För att hushållen ska slippa ansöka om stödet ges elnätsbolagen i uppdrag att betala ut det till berörda hushåll automatiskt.

Men, det absolut viktigaste för att få ner elpriser är att utbudet av el ökar, både genom ökad produktion och att den distribueras till rätt plats inom Sverige. Kärnkraften är en viktig del av svensk elproduktion och kommer sannolikt fortsätta vara det under lång tid framöver. Det har varit tillåtet att bygga ut kärnkraften i tio år, men investeringsviljan från energibolagen har saknats. 

När det gäller förnybar el så finns det mellan 2017 och 2023 över 100 miljarder i beslutade eller aviserade investeringar i vindkraft. Vindkraften har gjort stor skillnad för elproduktionen och om vi nu får mer havsbaserad vindkraft öka produktionen än mer. 

Vi socialdemokrater kommer att fortsätta att prioritera utbyggnaden av elproduktion och elnät. Det handlar om att bygga ut elproduktionen och se till att den distribueras bättre till hela landet. Det är avgörande för såväl hushållen som företagen, för vår tillväxt och för att vi ska kunna utveckla fler klimatsmarta lösningar med el. På kort sikt vidtar vi också åtgärder för att kompensera hushållen för det exceptionellt höga elpriset.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa