Steningeprojektet blir för dyrt

Steninge station blir onödigt dyr. Vi har en bättre lösning, skriver Bengt Walla, Järnvägsfrämjandets ordförande för lokal avdelning Östra Götaland.

Förslag på ny dragning från Järnvägsfrämjandets lokal avdelning Östra Götaland.

Förslag på ny dragning från Järnvägsfrämjandets lokal avdelning Östra Götaland.

Foto: Illustration: Bengt Walla

Debatt2023-03-13 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Genom att återbruka och uppgradera nuvarande centralstation till minst dubbel kapacitet för alla stationsfunktioner, med dubbelt så långa perronger västerut för dubbelt så långa tåg. Tre gånger så många trappor, rulltrappor och hissar. Dubbelt så många busshållplatser, där godsmagasinet låg och dubbelt så stor taxiplan och så vidare. 

Vi uppskattar kommunens kostnad för en central Centralstation till en hundradel av den första tunneldrömmen för 40 miljarder, 40 meter under Lilla torget och omkring en tiondel av Steninge station, men ser gärna en mera sakkunnig kostnadsjämförelse av vårt uppgraderingsalternativ. 

För ett år sedan såg man inga problem med att riva ett tjugotal stora spannmålssilos på Steninge, för att ge plats åt Ostlänken. I dag säger MSB att vi måste bygga upp nya beredskapslager av främst spannmål och bränsle. Då blir plötsligt kommunens största siloanläggning en livsviktig tillgång. Linghem och Västerlösa har också bra beredskapslager, men fler behövs, inte färre. 
 
Kompromissen på Steninge kanske inte var så framsynt då och har nu blivit konkret. Så kommer från regeringen ett nytt sparbeting på Ostlänken, med fokus på stationskostnader. Därför försöker man lansera Tannefors som slutstation för regionbanorna. Det drabbar Linköping och resenärerna från Västervik och Kalmar. 

Vi räknar med minst dubbelt så många tågresenärer med Ostlänken. Sämre utfall än så vore verkligen pinsamt. Redan nu har vi akut bussinfarkt i högrafik. Det är en tydlig signal om att dubbelt så många bussar inte löser problemet, snarare tvärtom. Linköping behöver effektivare stadstrafik med en ny spårvägslinje. En spårvagn har nollutsläpp av gummidamm PM10, CO2, NOx och betydligt högre kapacitet. 

Fråga resenärerna! Vill du gå över en kilometer till tåget? En tumregel säger att antalet resenärer halveras om gångavståndet fördubblas. Steninge Station ligger dubbelt så långt från centrum som vår centrala Centralstation. Två kilometer från slutstation Tannefors!  Det blir sämre och värnar inte klimatet med bättre och bekvämare tågresande.