Ställ krav för utfasning av hyrpersonal

Vi kan inte vänta längre. Tiden går och kostnaderna för hyrpersonal bara ökar utan att vi har sett något riktigt konkret från den nya moderatledda majoritetens sida, skriver Kaisa Karro (S), gruppledare och oppositionsråd.

Det finns i dag avdelningar där mer än hälften av medarbetarna utgörs av inhyrd personal. Det innebär ofta att fastanställda medarbetare får sämre scheman och utöver detta även får dra ett tungt lass för utvecklingen på den egna arbetsplatsen, skriver debattören.

Det finns i dag avdelningar där mer än hälften av medarbetarna utgörs av inhyrd personal. Det innebär ofta att fastanställda medarbetare får sämre scheman och utöver detta även får dra ett tungt lass för utvecklingen på den egna arbetsplatsen, skriver debattören.

Foto: Jessica Gow/TT

Debatt2023-03-14 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

De talar om hur svårt det blir att minska på hyrpersonal och de säger att det är en prioriterad fråga men vad händer egentligen? Socialdemokraterna i Region Östergötland kräver en skarp plan för utfasning av hyrpersonal.

Kostnaderna för inhyrd personal ökar i en oroväckande takt. Utöver att kostnaden är ohållbar så har hyrbemanningen flera andra negativa effekter. Det finns i dag avdelningar där mer än hälften av medarbetarna utgörs av inhyrd personal. Det innebär ofta att fastanställda medarbetare får sämre scheman och utöver detta även får dra ett tungt lass för utvecklingen på den egna arbetsplatsen. 

Skillnaden i lön är en annan faktor som helt förståeligt skapar slitningar mellan de olika grupperna. Hyrpersonal kan tjäna dubbelt så mycket jämfört med en fast medarbetare. Det är en orimlig situation. 

Vi insåg tidigt att hyrbolagen var ett problem som vi delade med andra och vi arbetade fram i en gemensam plan för reglering av hyrpersonal tillsammans med flera andra regioner. Den planen har nu försenats på grund av hyrbolagens överklaganden. Det innebär att vi behöver agera på egen hand och inte sitta stilla och vänta under tiden som kostnaderna ökar. Nu är det upp till bevis för den nya majoriteten att visa att de verkligen menar allvar när de säger att de vill minska hyrbemanningen.

Det finns i dag inget som beskriver hur den nya majoriteten, M, KD, L och SD avser agera vare sig på kort eller på lång sikt. Under regionstyrelsens sammanträde för en tid sedan presenterade därför Socialdemokraterna ett så kallat nämndinitiativ med krav på att få fram en skarp plan för utfasning av hyrpersonal. Tanken var att planen skulle tas fram snabbt och presenteras för regionstyrelsen redan i april. Den nya majoriteten sa nej. 

Vi socialdemokrater tycker höjda grundlöner och goda arbetsförhållanden är viktiga frågor. I valet mellan hyrbolagens vinster eller våra egna medarbetares löner och arbetsvillkor så har vi lätt att välja sida. På vems sida står M, KD, L och SD?