SSU: Behåll nollningen – ändra attityden

Att helt ta bort faddrarnas roll och flytta nollningen till skoltid skulle i stället innebära att det kommer att ske en okontrollerad nollning utanför skolans bevakning, skriver debattörerna.

Många skolor har riktlinjer och krav på nollning, men det sker ofta att faddrarna ignorerar dessa regler till fördel för deras version av nollning, som ofta innehåller de alkohol och droger som vi vill bli av med, skriver debattörerna.

Många skolor har riktlinjer och krav på nollning, men det sker ofta att faddrarna ignorerar dessa regler till fördel för deras version av nollning, som ofta innehåller de alkohol och droger som vi vill bli av med, skriver debattörerna.

Foto: Pierre Alexandersson.

Debatt2023-09-04 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Gymnasieskolorna har nyss börjat höstterminen och med det ska en ny nollningsperiod inledas. Det är en period med blandade känslor: för många är det en period av ny sammanhållning, nya kompisar och många roliga aktiviteter. För andra är det i stället en tid av oro, rädsla och förnedring. I dag avgörs elevernas nollning av skolans förutsättningar och faddrarnas inställning, två faktorer som ser väldigt olika beroende på vilken klass det rör sig om. 

Med bakgrund av detta vill Socialdemokraterna i Linköping avskaffa nollningen som vi känner till den i dag. Det innebär att avskaffa faddersystemen och låta nollningen äga rum i skolans regi, av skolans personal och under skoltid. De anser att nollningen på det sättet skulle bli tryggare för alla inblandade. Vi håller inte med. 

Att helt ta bort faddrarnas roll och flytta nollningen till skoltid skulle i stället innebära att det kommer att ske en okontrollerad nollning utanför skolans bevakning. Eleverna skulle ta saken i egna händer och genomföra en egen nollning, men utan skolans tillsyn. Det leder till en ökad risk för otrygghet, utanförskap och grupptryck. Det skulle kunna ske aktiviteter med större inslag av rädsla, till exempel droganvändning, alkoholhets eller sexuella trakasserier – som dessutom inte skulle ha någon bestraffning från skolans håll.

Därför menar vi att nollningen bör vara kvar men ske under kontrollerade former. Det uppnås med en mer utförlig utbildning för faddrar, tydliga riktlinjer från skolan och reella konsekvenser om de bryts. Vi hoppas att detta ska hjälpa till att medföra ett attitydskifte gentemot nollningen, främst för faddrarna, för i slutändan är det just faddrarna som ansvarar för nollningen. Många skolor har riktlinjer och krav på nollning, men det sker ofta att faddrarna ignorerar dessa regler till fördel för deras version av nollning, som ofta innehåller de alkohol och droger som vi vill bli av med. Denna attityd äventyrar elevernas såväl fysiska som psykiska hälsa och måste brytas. 

Många elever upplever att deras nollning var trygg och verkligen gav klassen bra sammanhållning. Vi menar att anledningen till att dessa nollningar blev lyckade berodde på de utbildningar, regler och krav som de skolorna hade, och deras riktlinjer måste bli en standard för alla skolor att följa. Då kan alla elever också få en säker, trygg och rolig nollning som för klassen samman, i stället för den nollning vi ser i dag och den nollning som Socialdemokraterna förespråkar.