Splittra bostadsområden – inte receptet för integration

Splittrande stadsbyggnad ökar oron och demolerar de val människor har gjort för sitt boende. Det flyttar runt problem som i stället måste lösas i grunden, skriver debattörerna.

Splittrande stadsbyggnad ökar oron och demolerar de val människor har gjort för sitt boende. Det flyttar runt problem som i stället måste lösas i grunden, skriver debattörerna.

Splittrande stadsbyggnad ökar oron och demolerar de val människor har gjort för sitt boende. Det flyttar runt problem som i stället måste lösas i grunden, skriver debattörerna.

Foto: Victor Bomgren

Debatt2024-03-13 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Runtom i vårt avlånga land har vi sett hur lugna villaområden bebyggs med stora flerbostadshus eller påtvingat byggs ihop med tätbefolkade områden som en del i socialdemokraternas integrationsplan. I Östergötland är Hageby och Navestad i Norrköping och Skäggetorp och Berga i Linköping exempel på hur illa det kan gå när fel politik får råda. Men att splittra trygga bostadsområden och i stället sprida otrygghet är inte rätt recept för integration. Det skapas i stället genom ansvarsfull migrationspolitik och tydlig kravställning på nyanlända. De som accepterar svenska lagar och värderingar, studerar, arbetar och göra egna bostadsval, kommer att ingå i samhället.

Socialdemokraternas recept i form av att påtvinga blandning av befolkningen, har redan visat sig inte fungera. De som medvetet valt en trygg och lugn boendemiljö körs över. Hänsyn har inte heller tagits till den stora efterfrågan på småhus. Den rödgröna bostadspolitiken baseras i stället på hetsbyggande av hyresrätter i stora komplex. Det Socialdemokraterna kallar integrationsstrategi kallas bättre utträngningsstrategi.

Några exempel på splittrande stadsplanering är planerna på att bygga ihop Järvas miljonprogramsområden med villorna i Spånga i Stockholm, sammanförande av stadsdelar i Malmö, placering av nyanlända personer i andra områden än i de utsatta områdena i Göteborg i tron att saker och ting ska lösa sig av sig självt och inplanering av flerbostadshus i anslutning till småhusområdet Skogstorp i Eskilstuna. 

Det är inte fel att bygga småskaligt i miljonprogramsområden, men helt fel att söndra villaområden med flerbostadshus. Många områden med småhus har en längre historik, mycket grönyta och platser att vistas på i lugn och ro. Livskvalitet försvinner där, när människor tvingas trängas ihop sig på mindre yta. De misslyckanden som uppstått i utsatta områden där kriminalitet och materiell förstörelse råder och invånare lever i otrygghet, ska inte upprepas. Tvångsblandning har inte heller visat sig lösa integrationsproblem. 

Splittrande stadsbyggnad ökar oron och demolerar de val människor har gjort för sitt boende. Det flyttar runt problem som i stället måste lösas i grunden. Socialdemokraternas tvångströja fortsätter att utsätta boende för otrygghet och förstör levnadsmiljön för vanligt hederligt folk.

Sverigedemokraterna tar starkt avstånd från detta. Den självklara lösningen är ansvarsfull kriminal-, migrations- och integrationspolitik. Integration ska bygga på krav, eget ansvar för att komma in i samhället, med rimligt offentligt stöd. Inte kravlös politisk omkringflyttning av problem.