Socialdemokraterna vill bryta stillasittandet

Människor i alla åldrar rör mindre och mindre på sig. I takt med skärmarnas intåg i våra liv har stillasittandet ökat kraftigt och pandemin har gjort det ännu tydligare.

Med inspiration från bland annat danska förebilder kan skolgårdar bli miljöer som uppmuntrar lek och rörelse och bli en tillgång för närområdet och alla åldrar även då skolan inte är öppen, skriver debattörerna.

Med inspiration från bland annat danska förebilder kan skolgårdar bli miljöer som uppmuntrar lek och rörelse och bli en tillgång för närområdet och alla åldrar även då skolan inte är öppen, skriver debattörerna.

Foto: Janerik Henriksson/TT

Debatt2021-11-29 10:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Detta är ett allvarligt problem för folkhälsan. Västvärldens livsstilssjukdomar, i form av hjärt- och kärlsjukdomar och cancer, motverkas bäst genom ett fysiskt aktivt liv och goda kostvanor. Det är forskarna eniga om.

Därför föreslår vi socialdemokrater ett paket av åtgärder som tillsammans ska bryta stillasittandet. I form av motioner i fullmäktige och nämndinitiativ i kultur- och fritidsnämnden har vi under året lagt förslag som vi hoppas nå bred enighet kring. Här är dessa i ett sammandrag:

* Bryt stillasittandet i skolan! Låt eleverna få ”Spring i benen” likt den satsning Stockholms stad genomför med aktiviteter före, under och efter skoldagen. Där driver utbildningsförvaltningen ett nätverk av pedagoger som var och en på sina skolor tillsammans med kollegorna bryter stillasittandet genom rörelsepauser under lektioner, organiserade rastaktiviteter, involverande av föräldrar på föräldramöten med mera.

* Bygg skolgårdar som stimulerar till aktivitet! Med inspiration från bland annat danska förebilder kan skolgårdar bli miljöer som uppmuntrar lek och rörelse och bli en tillgång för närområdet och alla åldrar även då skolan inte är öppen.

* Öka samarbetet med föreningslivet! De gångna årens sommaraktiviteter har visat vilken potential som finns i föreningslivet. Med ökad stöttning kan fler aktiviteter som är öppna för alla komma till året om. Särskilt viktigt är det i våra utsatta stadsdelar där föreningslivet är svagare men behovet av aktiviteter är stort.

* Bygg för rörelse och hälsa! Riksidrottsförbundet har tillsammans med en arkitektbyrå tagit fram ett verktyg kallat ”Rörelsefaktor”. Det är en hjälp vid stadsplanering så att vi inte bygger bort möjligheter till rörelse utan får in det i våra planer. Vi vill att Linköpings kommun ska arbeta på detta sätt.

* Ökad satsning på anläggningar! Under det borgerliga Alliansstyret har Linköping tappat tempo när det gäller att bygga bort hallbristen och satsa på fler anläggningar. Vi socialdemokrater vill visa ett tydligt politiskt ledarskap när det gäller att förverkliga kommunens anläggningsstrategi.

Tillsammans är vi övertygade om att de här förslagen kan skapa en bättre folkhälsa, men det räcker inte. Därför vill vi att fler krafter i samhället gemensamt jobbar för en mer aktiv och välmående befolkning.