Sluta prata om barnmorskorna – fixa problemen i stället

Runt om i landet är det kris i förlossnings- och mödravården. I Stockholm håller hela vården på att falla samman till följd av brist på resurser och katastrofal arbetsmiljö för barnmorskorna. Situationen i Östergötland är också allvarlig.

Personalkontinuiteten tillhör en av de sämsta och östgötska gravida kvinnor får träffa läkare i betydligt mindre omfattning än i övriga landet, skriver debattörerna.

Personalkontinuiteten tillhör en av de sämsta och östgötska gravida kvinnor får träffa läkare i betydligt mindre omfattning än i övriga landet, skriver debattörerna.

Foto: Christine Olsson/TT

Debatt2021-11-09 10:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Innan sommaren visade Vårdförbundet på att just Östergötland har minst antal barnmorskor i förhållande till befolkning. Nu har det dessutom kommit statistik som visar hur detta drabbar inte bara personalen utan också de gravida kvinnorna.

När sjukvårdens resurser inte räcker till och behoven är stora så är det personalens otroliga insatser som allt som oftast räddar situationen. Så är det också inom förlossnings- och mödravården. Det är tack vare barnmorskornas och undersköterskornas stora insatser i vården som verksamheten drivs runt och som gör att det inte händer allvarliga incidenter oftare än vad det gör. Men det är bara en tidsfråga innan situationen i Stockholm sprider sig till Östergötland.

I Graviditetsregistret redovisas all befintlig statistik för mödra- och förlossningsvården. Det är ingen rolig läsning som östgöte om man vill ha en väl fungerande sjukvård. Förlossningsvården vid Vrinnevisjukhuset rankas som sämst i landet när förlösta kvinnor skattar sin förlossning. Universitetssjukhuset rankas som sexa från botten.

Östergötland sticker också ut när det gäller mödravården. Dels får kvinnorna sitt första besök sent under förlossningen och dessutom genomförs betydligt färre besök i mödravården för de födande kvinnorna. Personalkontinuiteten tillhör dessutom en av de sämsta och östgötska gravida kvinnor får träffa läkare i betydligt mindre omfattning än i övriga landet. 

Listan med områden där Östergötland sticker ut på ett negativt sätt i statistiken är inte acceptabelt. Det finns också en tydlig koppling till bristen på barnmorskor.

Nu krävs det att regionen börjar agera. Om vi ska kunna fixa förlossningsvården så måste någonting hända nu.

Vänsterpartiet arbetar med att ta fram ett omfattande förslag till reformer för att förstärka och utveckla mödra- och förlossningsvården i Östergötland. Några av de förslag som vi kommer presentera är: 

Höj barnmorskornas löner för att öka attraktiviteten för att stanna längre i yrket, stärk barnmorskornas yrkesroll och värna deras kompetens, utred förutsättningarna för barnmorskeledda kliniker och möjlighet till hemförlossningar i Östergötland. Förstärk mödravården kraftigt och ge barnmorskorna en bättre arbetsmiljö med rätt till vila och återhämtning genom bättre schemaläggning och kortare arbetstid.

Nu är vi trötta på pratet från de andra partierna om hur viktiga barnmorskorna är och att man ska prioritera förlossningsvården. Det måste vara slut på pratet. Det är dags att agera.