Slottsparken kan bli Linköpings främsta besöksmål

Arkeologerna Modén och Feldt gör en intressant historisk beskrivning över slottsparkens historia.

Vi menar att det historiska arvet och de gamla växterna i parken bör levandegöras i ett samspel med den befintliga museiverksamheten i fastigheten, skriver debattörerna.

Vi menar att det historiska arvet och de gamla växterna i parken bör levandegöras i ett samspel med den befintliga museiverksamheten i fastigheten, skriver debattörerna.

Foto: Victor Bomgren

Debatt2021-12-18 10:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Svar på "Skydda slottsträdgården från politisk klåfingrighet" (11/12):

Det är alltid av värde att ha med det historiska perspektivet. Det innebär däremot inte att historiska förhållanden ska styra markanvändningen i vår tid. Det är inte mycket vi har bevarat av Gustav Vasas samhällsbygge, så gott som allt är förändrat och förbättrat. Det finns inget behov för statsmakten i vår tid att manifestera sin ställning i stadsbilden på samma sätt som den absoluta kungamakten gjorde på 1500-talet.

Modén-Feldt har en alltför pessimistisk syn på allmänheten. Det finns inga större problem i Linköping med att folk ”vandaliserar” växter i parker. Det är heller inte kommunen som ska bekosta skötseln av parken. Det ska staten fortsatt göra i egenskap av fastighetsägare. 

Det stämmer att kommunens skötsel av de egna parkerna kunde bli bättre. Men kommunens nuvarande nivå på parkskötsel är inget argument i sakfrågan om slottsparkens öppnande. Linköpingslistan förordade ökade anslag till skötsel av grönytor i vår budget för 2022. Vi hade också med väsentligt högre kulturanslag, vilket skulle möjliggöra en förstärkning av Slotts- och domkyrkomuseets ekonomi och verksamhet.

Sedan skriver Modén-Feldt att om parken legat i Stockholm ”hade ingen kommit på tanken att öppna den för allmänt slitage”. Ja, men det är just det man gjorde i Stockholm i slutet av 1700-talet. Detta när kung Gustav III:s egen trädgård i anslutning till det då nybyggda kungliga slottet blev Kungsträdgården och en öppen yta för allmänheten.

Slutligen avslutar Modén-Feldt på ett ovärdigt sätt. Ett förslag som väcks i form av en motion i kommunfullmäktige är ett led i en demokratisk process. Att beteckna det som ”klåfingrighet” är ett språkbruk som i likhet med den stängda slottsparken hör hemma i en historisk tid som vi lämnat bakom oss.

Vi menar att det historiska arvet och de gamla växterna i parken bör levandegöras i ett samspel med den befintliga museiverksamheten i fastigheten. Om man därtill adderar ett trädgårdscafé har vi ett historiskt museum i en omgivning som kan bli ett av Linköpings främsta besöksmål.