Slöseri att lägga ned nyrenoverad förskola

Det är obegripligt varför man lägger ned en nyrenoverad förskola. Det är kapitalförstöring och slöseri med skattemedel, skriver debattörerna.

Förskolan Maskrosen i Jägarvallen ska stängas kommande sommar och barnen placeras på en förskola i Ryd som i dagsläget har en stängd avdelning, skriver debattörerna.

Förskolan Maskrosen i Jägarvallen ska stängas kommande sommar och barnen placeras på en förskola i Ryd som i dagsläget har en stängd avdelning, skriver debattörerna.

Foto: Pontus Lundahl/TT

Debatt2023-12-21 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Kommer kommunen att bli av med kostnaden för lokalen i Jägarvallen? Eller stannar kostnaden på annan förvaltning eller bolag i kommunen? Varför har inte kostnaden för de tomma lokalerna i Ryd minskats tidigare?

De tre frågorna är synnerligen relevanta att få besvarade av styrande politiker i Linköpings kommun! 

Förskolan Maskrosen i Jägarvallen ska stängas kommande sommar och barnen placeras på en förskola i Ryd som i dagsläget har en stängd avdelning. Avdelningen är sliten och har stängts för att det finns för få barn att placera där. Maskrosen är en fullsatt, omtyckt och nyrenoverad förskola med naturen runt knuten. 

Maskrosen renoverades 2016 och ventilationen förbättrades 2022. Det är obegripligt varför man lägger ned en nyrenoverad förskola. Det är kapitalförstöring och slöseri med skattemedel. 

Kommunen flyttar barnen till förskolan Paletten i Ryd som har renoveringsbehov och som inte är konstruerad för verksamhetens ändamål. Förskolan har olika rum som skärs av med spring från övrig verksamhet i fastigheten, där personal passerar i till det intilliggande serviceboendet, vilket innebär att det blir en hög ljudnivå och kommer att upplevas stökigt. Utemiljö är en innergård som omges av tegelfasader att jämföra med den utemiljö barnen har i dag med närhet till grönområde och skogsparti.

Vad blir då vinsten för kommunen? 

Barn- och ungdomsnämnden blir av med en hyreskostnad 330 000 kronor och Lejonfastigheter blir av med en hyresintäkt 330 000. Ett hyresbortfall för kommunen kommer att vara så länge som lokalerna inte går att använda till annan verksamhet. Eftersom det finns en styrande detaljplan som anger skoländamål kommer det att röra sig om ett nollsummespel för kommunen som helhet under lång tid framöver. 

Vilka förluster blir det för kommunen?

Kommunen blir av med lokaler för en väl fungerande förskoleverksamhet. Man får missnöjda föräldrar som sprider dålig reklam för Linköping som kommun. Många Linköpingsbor minskar sitt förtroende för Linköpings kommun och dess rykte att vara en attraktiv kommun att bo i.