Slopa bidragen till etniska förningar

SD leder oppositionen i slopandet av bidrag till etniska föreningar.

Jonas Andersson är östgötsk riksdagsledamot för Sverigedemokraterna.

Jonas Andersson är östgötsk riksdagsledamot för Sverigedemokraterna.

Foto: Pressbild

Debatt2021-03-29 08:30
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Den ansvarslösa svenska migrationspolitiken har på några få decennier förvandlat Sverige till ett splittrat och segregerat land, med en rad mycket negativa effekter som följd. 

Trots den uppenbara problematiken betalar regeringen (genom myndigheter) fortsatt ut stora summor till invandrargrupper i syfte att bilda segregerande etniska organisationer. 

Staten ska inte bidra till att öka segregationen i samhället, tvärtom bör fokus vara att människor som kommit till Sverige ska anpassa sig.

Varje år delar Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) ut tiotals miljoner kronor av skattebetalarnas pengar till organisationer bildade på etnisk grund. 

Många av de organisationer som är mottagare av bidraget har i sin tur koppling till invandrargrupper som i mångt och mycket består av personer som har kommit till Sverige på senare år genom asyl- och tillhörande anhöriginvandring. MUCF har haft uppdraget att fördela bidraget sedan 2008.

Sverige 2021 är ett annat land än Sverige 2008, inte minst sett till hur den ansvarslösa migrationspolitiken tydligt splittrat och segregerat Sverige. Mot bakgrund av att statsbidraget till etniska föreningar är så otidsenligt är det hög tid att regeringen omvärderar bidragets existens. 

Bidraget är per definition segregerande. Det framgår nämligen av stödvillkoren att en övervägande del av medlemmarna i organisationerna som ansöker om bidraget, måste ha utländsk bakgrund.

MUCF:s egna årliga återrapporteringar till regeringen om statsbidraget ger dessutom stöd för att ifrågasätta bidragets samhällsnytta.

Moderaterna anslöt nyligen till vår linje i frågan. Det är glädjande att fler partier nu ser problematiken vi påtalat i många år för döva öron.

Sammantaget innebär regeringens politik att invandrare betalas för att tillsammans bilda etniska organisationer, i stället för att motsvarande resurser och energi läggs på att människor som har kommit till vårt land ska anpassa sig efter våra sedvänjor och bruk. 

Rätten att få organisera sig i föreningar är självklar, men det innebär inte per automatik att man även bör få statliga bidrag.