Slakt av folkbildningen – ett slag mot kvinnor

Att Liberalerna, som tidigare värnat folkbildningens roll i det demokratiska samhället, lånar ut sig till att administrera Sverigedemokraternas bildningsförakt är en skam, skriver debattörerna.

Utbildningsminister Mats Persson (L) har motiverat beslutet med att ”det handlar om prioriteringar” och har förklarat att man inte kan prioritera ”subventionerade matlagningskurser på kvällstid”, skriver debattörerna.

Utbildningsminister Mats Persson (L) har motiverat beslutet med att ”det handlar om prioriteringar” och har förklarat att man inte kan prioritera ”subventionerade matlagningskurser på kvällstid”, skriver debattörerna.

Foto: Lars Schröder/TT

Debatt2023-10-19 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Folkbildningen når nästan en miljon svenskar varje år. Genom hundratusentals studiecirklar och arrangemang i hela landet kan man få nya kunskaper i språk, litteratur och historia eller lära sig körkortsteori, att odla eller att laga mat med små resurser. Folkbildningen och folkrörelsen är en viktig beståndsdel i den svenska demokratin, inte minst i en tid då möten och samtal människor emellan blir allt viktigare. 

Nästa år stryper regeringen och Sverigedemokraterna en tredjedel av finansieringen till folkbildningen. Utbildningsminister Mats Persson (L) har motiverat beslutet med att ”det handlar om prioriteringar” och har förklarat att man inte kan prioritera ”subventionerade matlagningskurser på kvällstid”. Samtidigt anser man sig ha råd med skattesänkningar och utvidgat RUT och ROT-avdrag för höginkomsttagare till en kostnad av över 10 miljarder.

Regeringens och Sverigedemokraternas slakt av folkbildningen drabbar framförallt kvinnor. Statistik från ABF visar att kvinnor står för två tredjedelar av deltagandet i verksamheterna. Ofta handlar det om kvinnor som arbetar i lågavlönade yrken och inte sällan är de ensamstående föräldrar. I tider av ekonomisk osäkerhet är studieförbunden en ovärderlig källa till utbildning, nätverkande och kulturellt engagemang för många kvinnor. 

Sverigedemokraterna har alltid ogillat den svenska traditionen med fria folkrörelser och självständiga studieförbund. I de kommuner där SD fått inflytande har partiets folkbildningspolitik lett till stora nedskärningar. Att Liberalerna, som tidigare värnat folkbildningens roll i det demokratiska samhället, lånar ut sig till att administrera Sverigedemokraternas bildningsförakt är en skam.