Skyddsombuden är livsviktiga på våra arbetsplatser

Regeringen har nu öppnat för att koppla loss vårt skyddsombudsuppdrag från vårt fackliga medlemskap. Men för att kunna stå upp för arbetskamraterna är det fackliga skyddet nödvändigt, skriver debattörerna.
Regeringen har nu öppnat för att koppla loss vårt skyddsombudsuppdrag från vårt fackliga medlemskap. Men för att kunna stå upp för arbetskamraterna är det fackliga skyddet nödvändigt, skriver debattörerna.

Lyssna på oss som vet och sätt ner foten mot de arbetsgivare som utsätter anställda för en farlig arbetsmiljö, skriver debattörerna.

Debatt 1 november 2023 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Hittills i år har 37 personer dött på sina jobb. Nästan en dödsolycka per vecka. 40 personer förolyckades på sitt arbete under 2022, var av 3 personer i region Östergötland. Offren är inte bara de arbetande själva, utan även anhöriga och arbetskamrater. För varje arbetsplatsolycka har en arbetsgivare brustit i sitt arbetsmiljöansvar. 

Under 2022 inträffade också 35 400 arbetsolyckor som krävde sjukfrånvaro, var av 120 inom handeln i region Östergötland. Det rör sig om allt från några dagar till allvarliga olyckor som ger livslånga skador.

Detta är de skador och olyckor vi känner till, ofta rapporterade av skyddsombud. Skyddsombud som är utsedda av sina arbetskamrater och är experter på arbetsmiljö – på just sina arbetsplatser. 

 

Regeringen har nu öppnat för att koppla loss vårt skyddsombudsuppdrag från vårt fackliga medlemskap. Men för att kunna stå upp för arbetskamraterna är det fackliga skyddet nödvändigt. Utan det står vi som skyddsombud ensamma och arbetskamraterna förlorar sitt skydd. 

Med medlemmarna och den fackliga organisationen i ryggen kan vi stå upp mot oseriösa arbetsgivare. Det ger kraft åt krav på förbättringar och facket kan stötta i rättsprocesser.

Regeringens borde lyssna på oss som är experter på arbetsmarknaden och på arbetsmiljön; vi som finns på arbetsplatserna. Bilden att några sorts oberoende experter, frikopplade från arbetsplatserna ska kunna driva framgångsrikt arbetsmiljöarbete är falsk.

Lyssna på oss som vet och sätt ner foten mot de arbetsgivare som utsätter anställda för en farlig arbetsmiljö. Fackliga skyddsombud krävs för att klara detta. 


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa