Problemet är inte BEO eller elever som stör

Ett påstående som inte är sant blir inte mer sant, ens om det upprepas gång på gång. Vilket Roger Haddad och Åsa Wennergren, båda (L), gör i sin debattartikel.

De vill också att ”kränkthetsbegreppet” ses över. Vad menar de, ska barn förbjudas att bli ledsna i skolan?, skriver artikelförfattarna.

De vill också att ”kränkthetsbegreppet” ses över. Vad menar de, ska barn förbjudas att bli ledsna i skolan?, skriver artikelförfattarna.

Foto: JANERIK HENRIKSSON / SCANPIX

Debatt2021-06-10 08:15
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Svar på "All skolpersonal måste få mandat mot stöket" (2/6).

De berömmer sig själva över lagskärpningar i skolans värld och kräver återigen att barn- och elevombudet (BEO) ska avvecklas.

Roger Haddad och Åsa Wennergren är stolta över att elever omplaceras och stängs av. Deras bidrag för att ”tillförsäkra eleverna trygghet och studiero” i skolan är att lärarna ska åläggas att ”ingripa mot stöket” med ”fysiska åtgärder som är befogade” mot eleverna. De vill också att ”kränkthetsbegreppet” ses över. Vad menar de, ska barn förbjudas att bli ledsna i skolan?

Dessa åtgärder för oss snabbt tillbaka till den gamla, segregerade, auktoritära skolan, som så många har svåra minnen av. Orättvisa bestraffningar. Osäkerhet och rädsla för anklagelser av lärare man är rädd för. Mobbning utan att ha någon att vända sig till. En skola där bara vissa fick en chans och andra var mest till besvär.

Roger Haddad och Åsa Wennergren har noterat att ”på skolor med låga studieresultat förekommer rektors- och lärarflykt”, att ”det förutsätter en bra arbetsmiljö” för att skolan ska lyckas. Så är det. Men de har hittat på själva att det är ”regelverket”, BEO och elever som stör” som är problemen. 

De påstår att lärare inte ingriper av skräck för att bli anmäld till BEO, riskera skadestånd eller att bli av med sitt jobb. Det är ju inte sant. Däremot avstår 52 procent av lärarna från att kritisera sin arbetsgivare, av rädsla för att straffas. (Skolvärlden 2019)

Roger Haddad har envist upprepat samma märkliga påståenden, gång på gång. Varken BEO eller Skolinspektionen anställer eller avskedar personal i skolan. Det gör skolhuvudmän, kommuner och fristående skolor, som kan bli anmälda för brister mot skollagen och kan tvingas betala skadestånd. 

Ingen lärare har någonsin blivit anmäld. Skolans huvudman har ansvaret för att dess skola uppfyller kraven i lagar och styrdokument. Roger Haddad är vice ordförande i utbildningsutskottet i vår riksdag, Åsa Wennergren, skolkommunalråd – läs skollagen.

Lärare överallt i Sverige arbetar varje dag metodiskt och strukturerat för sina elevers trygghet och studieframgångar. De skolor som med sina skolledare, lärare, annan personal och elevhälsa bygger en trygg arbetsmiljö är bäst på att ge sina elever goda kunskaper. 

Men de arbetar ofta i motvind med huvudmannens nedgångna lokaler, utslitna läromedel, brist på kompetent personal, obefintlig elevhälsa, psykisk ohälsa och mobbning som ingen har tid att hjälpa våra barn med. Dessutom mot en frenetisk propaganda som försöker ge bilden av en skola i förfall, med ”stök och bråk” överallt, som kräver straff och hårdare tag.

Men vad vill Roger Haddad och Åsa Wennergren ersätta barn- och elevombudet med? Jo, brister i arbetsmiljön som uteblivet stöd, mobbning, våld och hot kan man fortfarande anmäla, men till huvudmannen, som alltså ska utreda sig själv.