Skogen och klimatet ska inte offras för industrin

Det är inte äganderätten som är problemet i skogsdebatten - den är redan grundlagsskyddad. Problemet är att Centerpartiet så ensidigt påstår att skogsbruket är “världens mest hållbara” när dagens skogsbruksmetoder i själva verket utgör ett av de stora hoten mot naturen, den biologiska mångfalden och därmed klimatet, skriver representanter från MP.

Det är inte äganderätten som är problemet i skogsdebatten, menar Maria Gardfjell och Gunnar Gustafsson från MP.

Det är inte äganderätten som är problemet i skogsdebatten, menar Maria Gardfjell och Gunnar Gustafsson från MP.

Foto: Henrik Montgomery/TT

Debatt2021-08-06 07:59
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Replik på "Äganderätten är avgörande för ett hållbart skogsbruk" 31/7. 

Magnus Ek och Birgitta Gunnarsson (C) gör skogsbruket en otjänst när de använder äganderätten som slagord. Äganderätten är inte oinskränkt och det trumfar inte allt annat. Du får till exempel inte bygga hus på din mark utan vidare. Det är reglerat så till vida att markägare måste följa miljölagstiftningen - det är inte tillåtet att skövla värdefull natur. 

Miljöpartiet anser att de enskilda skogsägarna har en viktig roll. Problemet är dock att många skogsägare är ekonomiskt pressade och ibland helt beroende av de fåtal stora skogsbolag som är inriktade på plantageskogsbruk med kalhuggning, intensiv markberedning och ett ensidigt plantmaterial. 

Att påstå att 10 000 familjeskogbrukare sköter skogen i Östergötland är därför en sanning med modifikation från Centerpartiets sida. Skogsbolagen och deras inspektörer har ett stort inflytande över hur skogen i praktiken sköts. Den enskilda markägaren måste få bättre alternativ till att sköta sina skogar och bättre ersättning för naturvårdsinsatser. 

Sveriges 300 000 enskilda skogsbrukare kan verkligen vara en tillgång i omställningen till ett hållbart skogsbruk. För de stora skogsbolagen är, liksom Centerpartiet, inne på att sköta skogen rent industriellt. Det leder till att 120-åriga gammelskogar avverkas när det råder brist på avverkningsmogna träd i mindre värdefull natur. De arter som har levt i den gamla skogen kan då inte längre leva kvar där.

Det ensidiga plantageskogsbruket gör dessutom skogen känslig för klimatförändringar, stormar och skadedjursangrepp. Omvärlden, som köper svenska skogsprodukter, håller på att få upp ögonen för hur ohållbart svenskt skogsbruk är. Därför är skogsbruksmetoder också en fråga på EU:s bord. 

Låt oss inte heller glömma att skogen är viktig för fler näringar än skogsnäringen, exempelvis rennäringen och besöksnäringen. Det är därför av yttersta vikt att skogsbruket blir mer variationsrikt, med mer hyggesfria brukningsmetoder, som både säkrar klimatet och den biologiska mångfalden och som är långsiktigt hållbart och lönsamt. 

Gunnar Gustafsson, distriktsordförande MP Östergötland.
Gunnar Gustafsson, distriktsordförande MP Östergötland.