Skicka Gripen till Ukraina – och köp nya till Sverige

Med tanke på säkerhetsläget som bara blir sämre för varje år, vore det dumsnålt att inte färdigställa planen som svenska skattebetalare redan betalat hundratals miljoner för, skriver Marcus Willershausen, Liberala ungdomsförbundet.

Sverige bör nu som Natomedlem skicka Jas Gripen till Ukraina. Det är något som Ukraina efterfrågat sedan våren 2022, och bristen på moderna stridsflygplan var ett problem för de ukrainska styrkorna under motoffensiven under hösten 2023, skriver debattören.

Sverige bör nu som Natomedlem skicka Jas Gripen till Ukraina. Det är något som Ukraina efterfrågat sedan våren 2022, och bristen på moderna stridsflygplan var ett problem för de ukrainska styrkorna under motoffensiven under hösten 2023, skriver debattören.

Foto: Thomas Möller

Debatt2024-03-09 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Nu är Sverige äntligen med i Nato. Vi blir det i en mycket osäker tid och då gemensamt samarbete för att säkra fred och frihet är viktigare än på mycket länge. Därför är det viktigt att Sverige i Nato blir en aktiv och solidarisk allierad, och driver på för att det västliga stödet till Ukraina ska bli större och fortsätta så länge som krävs för att kriget ska vinnas.

Samtidigt som den politiska enigheten i Sverige är stor kring stödet till Ukraina är vårt stöd inte tillräckligt stort. På senare tid har det lyfts att Sverige faktiskt skänker minst av alla länder i Norden sett till BNP per capita. Vi kan alltså göra betydligt mer. 

Sverige bör nu som Natomedlem skicka Jas Gripen till Ukraina. Det är något som Ukraina efterfrågat sedan våren 2022, och bristen på moderna stridsflygplan var ett problem för de ukrainska styrkorna under motoffensiven under hösten 2023.

Regeringen borde dock inte bara skicka existerade Gripenplan till Ukraina utan också beställa nya Jas Gripen från Saab som kan ersätta de plan som bör skickas till Ukraina. I augusti rapporterades det att Saab hade 14 färdiga skrov i lager som kan sammanställas till färdiga plan på relativt kort tid om den politiska viljan finns. Efter att Ungern tidigare i år gjorde en beställning på fyra plan av C/D-modellen finns därmed tio stycken kvar. Dessa plan borde tillföras det svenska flygplanet för att ersätta Gripenplan som skickas till Ukraina. Med tanke på säkerhetsläget som bara blir sämre för varje år vore det dumsnålt att inte färdigställa planen som svenska skattebetalare redan betalat hundratals miljoner för.

Perspektivet att det kostar för mycket att stötta Ukraina utgår också från en felaktig världsbild där det inte medför några kostnader för att låta Ryssland vinna. Den ryska armén begår fruktansvärda övergrepp mot ukrainare i ockuperade områden varje dag och så länge ryska soldater befinner sig i Ukraina kommer det mänskliga lidandet fortgå. Det skulle på kort sikt vara en förödande signal att tvinga Ukraina till förhandlingsbordet för en “fred” på Rysslands villkor, och på längre sikt ökar det risken för militär konfrontation mellan Ryssland och Nato.

Dessutom måste storleken på stödet till Ukraina sättas i perspektiv. Jämför man stödet till Ukraina med de enorma belopp både EU och Sverige betalade ut under coronapanemin framstår situationen som absurd. Vi står inför den värsta säkerhetspolitiska situationen i Europa sedan andra världskriget, och ändå målas ett stöd i storleksordningen några procent av BNP ibland upp som systemhotande. Västvärldens agerande kan snarare liknas med att konstatera att huset står i lågor, men att man försöker släcka branden med en brandfilt i stället för att ringa brandkåren. Senfärdigheten med att skicka tyngre vapensystem har kostat många ukrainska liv.

Utöver att skicka stridsflyg bör Sverige följa efter flera andra länder när det kommer till långsiktigheten i stödet till Ukraina. De senaste månadernas utveckling i USA kring stödet till Ukraina belyser det allt viktigare faktum att Sverige och resten av Europa måste göra sig redo för en verklighet där USA inte är en lika aktiv allierad längre. Det är inte hållbart att Europas säkerhet bygger på vem som för stunden sitter i Vita huset. Sverige måste göra mer för att få slut på kriget så snart som möjligt. Att skicka Jas Gripen för att driva Ryssland ut ur Ukraina vore ett välkommet bidrag för freden.