Inte moraliskt rimligt överbeskatta skattebetalarna

Ur led är tiden. Alliansen i Linköping förvägrar medborgarna sänkt skatt trots överskott i kommunen år efter år, och när kritik riktas mot detta så rider den socialdemokratiska oppositionen ut till försvar.

När kommunen systematiskt går med överskott så beror det på att kommunen konsekvent tar ut för hög skatt, och då bör kommuninvånarna få sänkt skatt, skriver artikelförfattarna.

När kommunen systematiskt går med överskott så beror det på att kommunen konsekvent tar ut för hög skatt, och då bör kommuninvånarna få sänkt skatt, skriver artikelförfattarna.

Foto: Daniel Erlandsson

Debatt2021-09-10 06:15
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Efter att Skattebetalarna riktade kritik mot Alliansen som styr i Linköping för att de har avstått ifrån att sänka skatten för kommuninvånarna trots flera år av överskott uppgående till miljardbelopp, så kom en oväntad replik.

Oväntad både sett till avsändare och innehåll. Socialdemokraterna som är i opposition rider ut till försvar, och tar sikte på sådant som delvis inte ens utgör kommunala angelägenheter.

Kristina Edlund och Eva Lindh, båda från Socialdemokraterna, argumenterar i sin replik för att regeringen har satsat stora pengar på kommunerna vilket har resulterat i överskotten i kommunens budget. Men de invänder att överskotten borde gå till annat än skattesänkningar, bland annat polisstationer och stärkt områdespolis. 

Det kan man tycka mycket om. Men ifall Edlund och Lindh önskar sig fler polisstationer och stärkt områdespolis så får de vända sig till sina partikamrater i regeringen, eftersom polisen inte är en kommunal angelägenhet utan en statlig.

Det stämmer att riktade statsbidrag har ökat med extra statsbidrag, men det motsvarar inte överskotten i kommunen. De tillfälliga statsbidragen är substantiella, men överskotten är större än så. 

De tillfälliga statsbidragen till följd av coronapandemin täcker delvis dessutom upp för skattebortfall för att undvika drastiska neddragningar i krisens spår. 

Statsbidragen finns inte där för att skapa överskott, vilket kommunen dessutom hade gjort oavsett. Detta vet såklart Socialdemokraterna och majoriteten. Likaväl som de vet att tidigare års överskott inte går att använda till framtida drift. Permanenta satsningar måste bekostas med varje års intäkter.

Vår kritik mot den styrande Alliansen i Linköping kvarstår, även efter oppositionens försvar. När kommunen systematiskt går med överskott så beror det på att kommunen konsekvent tar ut för hög skatt, och då bör kommuninvånarna få sänkt skatt. 

Det är inte moraliskt rimligt att överbeskatta dagens skattebetalare, varken för att subventionera framtidens skattebetalare eller för nya kommunala projekt. I synnerhet när man som i Kristdemokraternas fall har gått till val på löftet om att sänka skatten.