Ska vi hjälpas åt och satsa på riktigt bra skola?

Politiken måste börja fatta skolvänliga beslut och vi alla måste hjälpas åt för att få den skola vi vill ha, skriver Cecilia Helber (LL).

Satsa på personalens trivsel och arbetsmiljö. Det behöver inte kosta mycket, men det ger desto mer, skriver debattören.

Satsa på personalens trivsel och arbetsmiljö. Det behöver inte kosta mycket, men det ger desto mer, skriver debattören.

Foto: Gorm Kallestad/TT

Debatt2024-03-11 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

… miljöperspektiv, bildning, jämställdhet, genus, kulturarv, etnicitet, sex/samtyckere/relationer, barnrättsperspektivet, mänskliga rättigheter, digital kompetens, källkritik, språkutveckling, kunskapsutvecklande arbetssätt, entreprenörskap, kunskaper om funktionshinder, hållbar utveckling, totalförsvarskunskap, krisberedskap, motverka förtryck, intolerans och våld …

Ovanstående är ett litet axplock av skolans uppdrag och då har vi inte ens kommit in på enskilda ämnens centrala innehåll och betygskriterier. Vi har inte nämnt obligatoriska kontakter med vårdnadshavare och elevers lagstadgade rätt till undervisning utefter dennes förmåga och behov. Det är inte konstigt att lärare blir trötta när resurser tryter, kollegorna blir färre, men arbetsuppgifterna, och elevantalet per lärare, blir fler och fler.

Mycket av det som är skolans problem faller utanför kommunens rådighet (som vinstdrivande friskolor och regelverk), men det vi kan påverka måste vi försöka påverka! Jag har några förslag:

* Premiera modiga rektorer som är lojala med sin skola och sina medarbetare. Jag är övertygad om att personalen på respektive skola har bättre koll än både politik och förvaltning om vad som ska prioriteras. De känner sin skola och ser sina elevers behov allra bäst!

* Satsa på personalens trivsel och arbetsmiljö. Det behöver inte kosta mycket, men det ger desto mer.

* Flexibilitet i arbetsplatsförlagd tid. Det är oerhört uppskattat att själv kunna styra över var man sköter för- och efterarbete. Som Linnea Lindquist, rektor och skoldebattör säger: “Jag lägger mig inte i var lärarna sköter de delarna av sitt jobb, men jag förväntar mig top notch i allt de gör”.

* Vårdnadshavare – ta ett litet steg tillbaka och lita på att skolan gör sitt allra bästa för ditt barn! Det är fantastiskt med engagerade föräldrar men när engagemanget tippar över, bidrar det till ytterligare stress på en redan pressad yrkeskår. Och skicka inga skrämselmejl från jobbmejlen – det kan ju ses som ett exempel på otillbörlig påverkan och det vill ju ingen ägna sig åt …

* Skolan har visserligen ett fostrande ansvar (också), men det mesta av fostran bör skötas av dig som vårdnadshavare. Då hinner personalen ägna sig mer åt det som är skolans primära uppdrag – undervisning!

* Ja, och så var det ju det där med resurser … Pengar är verkligen inte allt, men det går inte att koka soppa på en spik! Eller det kanske går – men det smakar inte så mycket och ger upphov till konflikter när egentligen alla förväntar sig något med näring i. Där det funkar i dag gör det det för att lärarna själva bidrar med ingredienser likt ett jättelikt knytkalas, men det är varken rättvist eller hållbart i längden.

Trots allt som är galet finns det få yrken som kan mäta sig med ett riktigt bra lärarjobb på en riktigt bra skola. Jag har haft förmånen att jobba på flera. Men, vill vi bevara bra skolor och dessutom få fler bra skolor måste vi börja värna om dem och den personal som finns där.
Politiken måste börja fatta skolvänliga beslut och vi alla måste hjälpas åt för att få den skola vi vill ha, som lärare vill jobba i och som våra barn och ungdomar förtjänar.