Sjuksköterskorna måste värderas högre

Den 12 maj firas den internationella sjuksköterskedagen över hela världen och även här i Östergötland där Vårdförbundet kommer uppvakta sjuksköterskorna ute på sjukhusen.

Sjuksköterskor väljer bort vården, väljer bort region och kommun som arbetsgivare på grund av dålig löneutveckling och oförutsägbarhet i sitt arbete. Det är ett allvarligt problem som arbetsgivaren måste ta på största allvar, skriver debattören.

Sjuksköterskor väljer bort vården, väljer bort region och kommun som arbetsgivare på grund av dålig löneutveckling och oförutsägbarhet i sitt arbete. Det är ett allvarligt problem som arbetsgivaren måste ta på största allvar, skriver debattören.

Foto: Isabell Höjman/TT

Debatt2022-05-12 06:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Det är ett fantastiskt yrke men vi måste få fler kollegor med rätt kompetens. Alla landets 21 regioner rapporterar brist på specialistsjuksköterskor enligt Socialstyrelsen. 

Här i region Östergötland är läget värre än på många andra ställen: Enligt Vårdförbundet placerar sig vår region bland de lägsta i ranking av sjukskötersketäthet och specialistsjukskötersketäthet i landet. Oavsett vad vår HR-direktör Zilla Jonsson påstår i media har andelen legitimationsyrken som Vårdförbundet organiserar minskat år för år i regionen. Vårdplatser stänger och Vårdcentraler drar ner sin verksamhet. Risken att inte få sina fyra veckors semester, att inte få någon rast och att inte ha kollegor på arbetsplatsen är stor i sommar. Tillgängligheten minskar och patientsäkerheten är på flera håll hotad i sommar. Även bemanningen i länets kommuner har stora utmaningar. En god grundbemanning med många erfarna kollegor är avgörande för en god arbetsmiljö.

Sjuksköterskor väljer bort vården, väljer bort region och kommun som arbetsgivare på grund av dålig löneutveckling och oförutsägbarhet i sitt arbete. Det är ett allvarligt problem som arbetsgivaren måste ta på största allvar. De måste lyssna på medarbetarna och Vårdförbundet – och helst genomföra de förändringar och förbättringsförslag vi kommer med! 

Här i region Östergötland är Vårdförbundet överens med både politik och arbetsgivare om att vi behöver bli fler sjuksköterskor – det finns en god insikt om hur viktig vår kompetens är för hälso- och sjukvården i länet. Vi bjuder regelbundet in politiker till dialog om detta – det finns lösningar. Några konkreta förslag är bland annat: 

* Fyra veckors sammanhängande sommarsemester. Vi vill precis som resten av befolkningen ha ledigt i juni, juli och augusti med familj och vänner. 

* En jämställd och hållbar arbetsmiljö. Region Östergötland och kommunerna bör nu använda vårt nya gemensamma kollektivavtal HÖK22 för bättre arbetsmiljö och mer hälsosamma arbetstider. 

* Fler kollegor. Det går att rekrytera tillbaka många av de 13 200 sjuksköterskor som lämnat yrket genom god löneutveckling och förbättrade villkor.

* Specialistutbildning. Det behövs fler specialistsjuksköterskor här i länet. Vi uppmanar kommuner som ännu inte tecknat AST – avtal (akademisk specialisttjänstgöring) att erbjuda sjuksköterskor utbildningsanställningar som möjliggör studier till specialist med full lön och ta tillvara på vår specialistkompetens i verksamheterna.

* Patientsäkerhet via respekt för legitimationen. Sjuksköterskor kan inte ersättas med annan, icke kvalificerad personal, det strider mot forskning om patientsäkerhet.