Situationen på våra förskolor blir bara värre och värre

Det är skolan som får ta alla besparingar. Ni drar ner på välfärden men utökar er egen förvaltning med fler politiska sekreterare. Så pinsamt, skriver debattörerna.

Debatt 18 augusti 2023 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Oräkneliga är de insändare i Corren som beskriver den nuvarande situationen på våra förskolor. Med tanke på den hårda kritik Socialdemokraterna riktade mot oss under förra mandatperioden och de vallöften de gav väljarna finner vi det anmärkningsvärt att situationen på våra förskolor bara blir värre och värre. 

Med hänvisning till alla sina besök i förskolan kritiserade Elias Aguirre oss för att inte satsa tillräckligt. Trots hans löfte till personalen och Socialdemokraternas vallöften om minskade barngrupper i förskolan har vi inte sett något som påminner om det utan endast om minskade personalgrupper. Vad hände med löftet om en förbättring av arbetsmiljön för personalen i förskolan? Några exempel från verkligheten i dag. En hårt prövad personal på förskolan ”står på knäna” och säger att de inte orkar mer (3/6, 10/6). Frågar sig om man skall vabba eller sjukskriva sig (20/5). Föräldrar kräver åtgärder (10/5). 

 

Vi blev kritiserade för att vi inte snabbt nog kompenserade för statsbidraget för mindre barngrupper i förskolan. S+M-styret har i skrivande stund inte kompenserat för något statsbidrag alls varken till förskolan eller skolan utan endast hänvisat till minskade statsbidrag och till att andra kommuner och regioner har det värre. Det är knappast någon tröst för de barn, elever och personal som redan drabbats och kommer att drabbas av deras besparingar och nedläggningar. De har ansvar i Linköping! Den statliga skolbudget som ligger just nu är den största på mycket länge, men det är inte rimligt att tro att staten kan rädda en skola som Socialdemokraterna kommunaliserat. Ansvaret för skolans budget ligger tyvärr fortfarande hos kommunerna. Kommunerna måste prioritera sin kärnverksamhet och därmed skolan.  

Vi behöver en skolpolitik som inte enbart satsar på skolan när det börjar närma sig val. I er budget för 2024 finns inte mycket till grundskolan och förskolan och noll kronor till gymnasieskolan och vuxenutbildningen. Det är skolan som får ta alla besparingar. Ni drar ner på välfärden men utökar er egen förvaltning med fler politiska sekreterare. Så pinsamt! Tillsammans med Moderaterna säger ni Socialdemokrater att ni vill prioritera tryggheten. Det verkar som om förskolan är undantagen er trygghetssatsning? Som stöd för alla neddragningar, skolnedläggningar och er S+M-budget har ni fått med er Centerpartiet vilket är förvånande (eller inte) med tanke på att Demirok säger sig vilja satsa på skolan. Kanske bättre att han ägnar sig åt kräftfiske och lämnar skolpolitiken åt Liberalerna. Anmärkningsvärt är även att Lars Vikinge (C) valde att tillsammans med S+M-styret i kommunstyrelsen rösta ner Liberalernas förslag om att prioritera lärarnas löner under kommande mandatperiod.

 

När vi styrt skolan har det både varit satsningar på skolans verksamhet och löner för skolans personal. I vår liberala budget för 2024 finns en fortsatt satsning på heltidsmentorer. Noll i er S+M-budget. Om ni vill minska frånvaron bland elever i grundskolan (se artikel i Corren 11/8 om hög skolfrånvaro bland elever på högstadiet) hade en satsning på heltidsmentorer varit en viktig åtgärd. Vi liberaler har även en satsning på förskolan där vi ser att det behövs mer tid för personalen med varje barn i förskolan, kompensation för kostnadsökningar både på grundskolan och gymnasieskolan, pengar till anpassade grund- och gymnasieskola, elevhälsan, studie- och yrkesvägledning samt vuxenutbildningen. 

Nu handlar det om välfärden. Den kan inte vänta. 


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa