Situationen är akut – vi behöver en patientsäker vård

Beroendet av hyrpersonal är nu skadligt stort och regionen behöver skyndsamt säkerställa att man kan behålla den personal som finns och rekrytera fler, skriver debattörerna.

Det är viktigt att premiera yrkesskickliga och höja grundlönen för att behålla alla dem som redan i dag arbetar hos oss så att de inte väljer en annan arbetsgivare eller helt lämnar sitt viktiga yrke, skriver debattörerna.

Det är viktigt att premiera yrkesskickliga och höja grundlönen för att behålla alla dem som redan i dag arbetar hos oss så att de inte väljer en annan arbetsgivare eller helt lämnar sitt viktiga yrke, skriver debattörerna.

Foto: Maria Lindgren/Arkivbild

Debatt2023-04-01 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

I Centerpartiet ser vi med stor oro hur andelen fast vårdpersonal på flera kliniker på våra sjukhus minskat drastiskt till att ibland även utgöra en minoritet. En alltför dominerande andel av arbetspassen bemannas av hyrpersonal. Ett stort antal avvikelser och felaktiga händelser har också inträffat kopplat till hyrpersonal. Med en allt för stor andel hyrpersonal blir det en lägre patientsäkerhet, sämre kontinuitet och belastningen blir större på den fast anställda personalen. Situationen är akut. Beroendet av hyrpersonal är nu skadligt stort och regionen behöver skyndsamt säkerställa att man kan behålla den personal som finns och rekrytera fler.

Vi ser det viktigt att premiera yrkesskickliga och höja grundlönen för att behålla alla dem som redan i dag arbetar hos oss så att de inte väljer en annan arbetsgivare eller helt lämnar sitt viktiga yrke. Centerpartiet har också sagt nej till det av majoriteten (M, KD, L och SD) införda OB-tillägget som endast gynnar vissa grupper. Det tillägget skapar osämja mellan yrkesgrupper inom samma team och lyfter heller inte fram medarbetare för deras kompetens.

Ytterligare förslag vi ser behöver komma på plats är ett lågbemanningstillägg som finns på Universitetssjukhuset i dag men inte på Vrinnevisjukhuset. På senaste regionstyrelsen argumenterade vi för att i synnerhet Vrinnevisjukhuset har flera kliniker där det är extra svårt att rekrytera och behålla medarbetare. Centerpartiet vill därför att dessa kliniker ska få ta del av ett lågbemanningstillägg till den fasta personal som drar ett mycket tungt lass på de avdelningar som är lågt bemannade och har vårdplatser 24sju (dygnet runt). Inför sommaren skulle detta tillägg kunna innebära att regionen klarar att få ihop personal och fler medarbetare kan ta ut sin välbehövliga semester och återhämtning. 

Avslutningsvis, Centerpartiet i Region Östergötland har tillsatt en egen arbetsgrupp som arbetar med att ta fram långsiktiga lösningar på dagens vårdutmaningar och dessa kommer att presenteras inom en kort framtid.