(SD): Vi varnade tidigt för kriminell plantskola

Personer som är myndiga och i eftergymnasial ålder ska inte bruka skattefinansierad fritidsgårdsverksamhet. De ska lägga sin tid på att studera på högre instans eller förvärvsarbeta, inte hänga på en fritidsgård, menar debattörerna.

Debatt2023-04-20 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Linköpings kommun driver verksamheten UngPuls som består av fritidsgårdar i segregerade områden riktade mot ungdomar. När denna verksamhet startade var åldersspannet för ungdomar och yngre vuxna 13–25 år. När vi i Sverigedemokraterna fick vetskap om detta varnade vi tidigt för riskerna och lämpligheten med ett sådant upplägg. Våra farhågor blev tyvärr sanna när det sedan kom fram att personer i de äldre åldrarna använde kommunens verksamhet till att rekrytera yngre personer till kriminell verksamhet. Kultur- och fritidsnämnden gav till sist SD Linköping rätt i frågan och röstade för att ta ärendet vidare på vårt nämndinitiativ om att sänka åldersspannet till 13–18 år på nämndsammanträdet i maj 2022. Tack vare att vi lyfte frågan och påpekade bristerna blev vårt förslag verklighet genom kommunens nya program för ungdomsverksamhet och UngPuls kommer nu att genomgå en omstrukturering för att fokusera på åldersspannet SD föreslog.

Det faktum att politikerna från övriga partier kunde vara så naiva och fatta beslut som så uppenbart skulle göda kriminalitet, dessutom genom kommunens egna verksamheter och lokaler, är ännu ett tecken på en totalt avsaknad koppling till verkligheten.

Även om inget av detta skulle inträffat så har vår hållning varit glasklar gällande verksamheten. Personer som är myndiga och i eftergymnasial ålder ska inte bruka skattefinansierad fritidsgårdsverksamhet. Personer i dessa åldrar ska lägga sin tid på att studera på högre instans eller förvärvsarbeta, inte hänga på en fritidsgård med tonåringar. Framför allt med tanke på att UngPuls har sin verksamhet i segregerade områden. Man får inte bukt med segregation genom att unga vuxna sitter på en fritidsgård om dagarna. Det gör man genom att uppmuntra till arbete och studier som stärker en individs koppling till majoritetssamhället.

SD Linköping ser fram emot denna mandatperiod hur övriga partier och media ger oss rätt i frågor som vi lyft i många år. Det är en företeelse som vi har vant oss vid i det här laget. Inte minst på nationell nivå. SD är en del av det styrande underlaget nationellt och i regionen, vi är det största partiet i opposition i kommunen och har visat hur vi har ett stort stöd av väljare.