(SD): Vi ska göra allt för att stoppa moskébygget

Sverigedemokraterna har länge drivit frågan om att stoppa det planerade moskébygget i Kåparp vid Lambohov i Linköping, och vi har även motionerat till Linköpings kommunfullmäktige om ett stopp. Vårt förslag röstades tyvärr ner i kommunfullmäktige, men vi ger oss inte, skriver Sverigedemokraterna.

Nu får kommuninvånarna en chans att skriva under vårt folkinitiativ för att tvinga fram en kommunal folkomröstning i moskéfrågan, skriver Sverigedemokraterna i Linköping.

Nu får kommuninvånarna en chans att skriva under vårt folkinitiativ för att tvinga fram en kommunal folkomröstning i moskéfrågan, skriver Sverigedemokraterna i Linköping.

Foto: Dennis Petersson

Debatt2023-11-18 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Vi är övertygade om att kommuninvånarna har en betydligt mer negativ inställning till moskébygget än de politiska partierna i kommunfullmäktige, och därför menar vi att det bör hållas en kommunal folkomröstning om huruvida det ska uppföras en stor moské i kommunen. SD organiserar sedan den 1 november ett folkinitiativ där vi samlar in namnunderskrifter för att få till stånd en sådan omröstning.

För att en folkomröstning ska bli verklighet genom ett folkinitiativ krävs underskrifter från minst tio procent av de röstberättigade i kommunen, och vi i SD kommer göra allt vi kan för att samla ihop dessa under de kommande månaderna. En byggnation av en storskalig moské är en stor angelägenhet som påverkar vilken riktning Linköping som kommun tar framöver. Det är en fråga av sådan dignitet att den är rimlig att pröva genom en folkomröstning. 

Ett betydande skäl att motsätta sig moskébygget är för att det finns starka indikationer på att moskébygget finansieras från utlandet, det framgår av Linköpings moskéstiftelses egna förvaltningsberättelser, något som även Corren rapporterat om. När utländsk finansiering är aktuell gällande moskébyggen i Sverige handlar det ofta om icke-demokratiska stater i Mellanöstern som ligger bakom det. När dessa går in med pengar i moskébyggen i Sverige följer ofta motkrav på verksamheten, och det är givetvis problematiskt när det kommer från icke-demokratiskt håll.

Föreningen som vill driva moskéverksamheten i Linköping har även islamistkopplingar via sin moderorganisation Förenade Islamiska Föreningar i Sverige. Moderorganisationen har kopplingar till det islamistiska nätverket Muslimska brödraskapet, och den har även sitt säte i Stockholms moské som åtskilliga gånger har varit i blåsväder, bland annat häromåret i Uppdrag granskning för att man förvägrade kvinnor att skilja sig från sina män.

I Sverige har vi religionsfrihet. Det betyder dock inte att man har rätt att upprätta en storskalig moské där både islamistkopplingar och utländsk finansiering ser ut att finnas med i bilden. Uppförs en sådan moské så är det möjligt att nästa steg blir att det försöks införas böneutrop, något som även riskerar att störa de boende i närheten i Lambohov med omnejd. Dessutom ser vi i SD en risk för att ett uppförande av moskén förvärrar kommunens redan omfattande problem med segregation och parallellsamhällen, vars utbredning blev tydlig under kravallerna i Skäggetorp under påsken förra året.

SD kommer att göra allt vi kan för att stoppa det planerade moskébygget precis som vi lovade väljarna inför valet. Nu får kommuninvånarna en chans att skriva under vårt folkinitiativ för att tvinga fram en kommunal folkomröstning i moskéfrågan.