(SD): Vi är starkt kritiska till nedläggningarna

Det är viktigt att poängtera att dessa förskolor är välfungerande och det går att läsa i Corren hur besvikna vårdnadshavare och anställda är över detta förslag. Vi anser att förslaget om nedläggningarna kom förhastat och olämpligt, precis som förra året, skriver debattörerna.
Det är viktigt att poängtera att dessa förskolor är välfungerande och det går att läsa i Corren hur besvikna vårdnadshavare och anställda är över detta förslag. Vi anser att förslaget om nedläggningarna kom förhastat och olämpligt, precis som förra året, skriver debattörerna.

Detta beslut berör 75 barn och 25 anställda. Men om vi även räknar med barnens familjer blir antalet över 100 personer som tvingas planera om sin vardag för att få det att fungera, skriver Sami Scharin (SD) och Linus Wickius (SD).

Debatt 10 februari 2024 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Ännu en gång har de styrande partierna Socialdemokraterna och Moderaterna bestämt sig för att lägga ner fler skolor i Linköpings kommun. I det här fallet handlar det om fyra förskolor som ska läggas ner och beslutet ska tas i barn- och ungdomsnämnden den 14 februari.

Sverigedemokraterna är, precis som under förra årets massiva skolnedläggningar, starkt kritiska till förslaget. Vi kommer naturligtvis att gå emot förslaget när det är dags att ta beslutet. Barngrupperna i Linköping minskar och när demografin förändras behöver naturligtvis åtgärder tas på politisk nivå. Utbildning är grunden för samhällets utveckling och ekonomisk tillväxt, och det är därför av yttersta vikt att vi satsar på att bibehålla och förbättra kommunens skolor. Skolnedläggningar kan resultera i kortsiktiga besparingar men det finns en risk att detta försämrar verksamheten och därmed blir kostsamt på lång sikt. Med anledning av skolnedläggningarna förra året valde vi särskilt att prioritera skolorna i vårt budgetförslag för 2024 när det handlar om till exempelvis lokalkostnader och personal.

SD värnar om mindre undervisningsgrupper eftersom vi anser att detta är nödvändigt för att varje barn ska få den uppmärksamhet och det stöd som de behöver i skolan. Genom att minska antalet elever i varje klassrum blir det möjligt för lärarna att ge varje individuell elev mer tid och fokuserad uppmärksamhet, vilket kan leda till bättre inlärningsresultat och en mer inkluderande lärmiljö. Detta är särskilt viktigt för elever med särskilda behov eller som behöver extra stöd för att kunna nå sin fulla potential. Genom att synliggöra varje elev och erbjuda dem rätt stöd kan läraren på så vis se till att ingen blir bortglömd eller hamnar efter i skolan.

Detta beslut berör 75 barn och 25 anställda. Men om vi även räknar med barnens familjer blir antalet över 100 personer som tvingas planera om sin vardag för att få det att fungera. Det är viktigt att poängtera att dessa förskolor är välfungerande och det går att läsa i Corren hur besvikna vårdnadshavare och anställda är över detta förslag. Vi anser att förslaget om nedläggningarna kom förhastat och olämpligt, precis som förra året.

Avslutningsvis ska välfungerande skolor inte läggas ner, snarare tvärtom. Viktiga verksamheter i kommunen ska prioriteras och inte göras besparingar på, skolverksamheten är alldeles för viktig för samhället för att spara på. Dessa besparingar är dessutom enbart kortsiktiga och leder till kostnader på lång sikt. Det är inte hållbart att skolklasser blir större i samband med att fungerande skolor stängs ner.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa