Tillåt ökade satsningar på narkotikahundar i skolorna

Vi vill även se att det ska vara möjligt för polisen att besluta om visitationszoner som skulle kunna användas i Linköping, skriver debattörerna.

Att en konstellation bestående av de två ansvariga partierna till att vi har dagens bedrövliga kriminalitet i landet skulle vara lösningen på problemen i kommunen är långt bortom naivt, skriver debattörerna.

Att en konstellation bestående av de två ansvariga partierna till att vi har dagens bedrövliga kriminalitet i landet skulle vara lösningen på problemen i kommunen är långt bortom naivt, skriver debattörerna.

Foto: Julia Djerf

Debatt2023-02-17 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Under nästan ett helt år har Linköpingsborna varit förskonade från skjutningar i kommunen. Om de styrande Allianspolitikerna från föregående mandatperiod och nuvarande oheliga allians mellan Socialdemokraterna och Moderaterna tror att deras politiska handlingar på något sätt ligger bakom denna skenbart lugna period så bedrar de inte bara sig själva utan även kommuninvånarna. Det som verkligen kommer bryta den våldsamma utvecklingen i Linköping är lagstiftning på nationell nivå och där lovar Tidöavtalet att göra just de satsningar som behövs. Mycket tack vare oss Sverigedemokrater. Det är mest troligt att de kriminella nätverken i Linköping har haft någon form av vapenvila sedan skjutningen i Ekholmen i januari förra året.

Det är viktigt att komma ihåg hur denna hänsynslösa våldsvåg uppstod från första början och hur verklighetsfrånvända representanter från de övriga partierna agerat med sin passivitet i stället för att agera tydligt och resolut när den grova kriminaliteten ännu var i sin linda. Deras naiva inställning har snarare eskalerat problemen. Från Sverigedemokraterna Linköping har vi konsekvent lagt motioner i kommunfullmäktige som skulle komma åt denna kriminalitet i vår annars fantastiska stad. Framför allt har vi talat klarspråk kring orsakerna och tagit debatten medans övriga partier lagt locket på. Styrena i Linköping de senaste åtta åren har totalt misslyckats med att ens prata om problemen. Nu ska man helt plötsligt försöka lyckas med att stoppa utvecklingen tillsammans med det parti som bär det största ansvaret för dagens problem.

Det som krävs är tidiga insatser i skolan, vi vill därför se tydliga åtgärdstrappor där lärare och rektorer kan ta kontroll över situationer där man ser att elever uttrycker ett avvikande beteende. Men det räcker inte för att ta tillbaka kontrollen över Linköping. Vi har därför även motionerat till Linköpings kommunfullmäktige om att på ett bättre sätt ta kontrollen över narkotikan i våra skolmiljöer genom att tillåta utökade satsningar med narkotikahundar i skolorna. Vi vill även se att det ska vara möjligt för polisen att besluta om visitationszoner som skulle kunna användas i Linköping. Det räcker inte med enkla politiska lösningar utan man måste se en helhet för att kunna lösa detta. Sverigedemokraterna har länge pratat om hur massinvandringen bidragit till parallella samhällsstrukturer och nu har vi ett kvitto på vad oansvarig invandringspolitik med dåliga integrationsåtgärder resulterat i. 

Det Socialdemokraterna har att bidra med är endast samma sak som skapat dagens problem, samtidigt som Moderaterna, som ska vara Socialdemokraternas motpol, jamsar med för att få sitta vid köttgrytorna. Precis samma sak kan man säga om Moderaterna som också styrt Linköping och också skapat dagens problem.

Att en konstellation bestående av de två ansvariga partierna till att vi har dagens bedrövliga kriminalitet i landet skulle vara lösningen på problemen i kommunen är långt bortom naivt.