SD: Sluta att bortprioritera äldreomsorgen

Goda språkkunskaper säkerställdes inte under åren vår motion behandlades och säkerställs uppenbarligen fortfarande inte. Hitintills har inga skarpa språkkrav i vare sig äldreomsorgen eller barnomsorgen införlivats, skriver debattören.

Debatt2023-03-17 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Åtvidabergs äldreomsorg har under flera år präglats av underfinansiering, personalbrist och politiskt förbiseende. Föga förvånande har detta resulterat i en negativ utveckling för äldreomsorgen. SD Åtvidaberg har varit flitiga kritiker mot Socialdemokraterna, Centerpartiets och den övriga rödgröna rörans styrning av äldreomsorgen, kritik som nu delas av tongivande instanser och ger oss rätt i väsentliga delar av vår kritik.  

En av dessa instanser är Inspektionen för vård och omsorg (IVO) som riktar skarp kritik mot Åtvidabergs kommun bland annat för att ”…personal som gör medicinska bedömningar har inte tillräcklig kompetens för arbetsuppgiften och behärskar inte svenska språket i tillräcklig omfattning”.  

SD Åtvidaberg framförde liknande kritik redan 2020, dessvärre avfärdade den politiska majoriteten våra synpunkter, bland annat menade de att: ”... För att kunna jobba i såväl äldre- som barnomsorg krävs goda kunskaper i svenska språket, just för att det är nödvändigt för att klara arbetet. Dessa kunskaper säkerställs på olika sätt genom hela rekryteringsprocessen.”

Goda språkkunskaper säkerställdes inte under åren vår motion behandlades och säkerställs uppenbarligen fortfarande inte. Hitintills har inga skarpa språkkrav i vare sig äldreomsorgen eller barnomsorgen införlivats.  

Ytterligare en instans vars undersökning producerar befogad kritik är det så kallade Hemtjänstindexet vilket är ett samlat mått på hemtjänstens kvalitet i Sveriges 290 kommuner och mäter kvalitet utifrån fyra delområden: information, biståndshandläggning, utförande samt stöd och utveckling. Här återfinns Åtvidaberg på plats 210 i det sammanräknade indexet, tredje sämst av alla kommuner i Östergötland. 

För en kommun som stoltserar med sin framåtanda är det en oroväckande dålig placering som ingen politiker borde vara nöjd med. Sverigedemokraterna har under lång tid påtalat att personaltätheten generellt sett är alldeles för låg i kommunens äldreomsorg och att det saknas en tydlig vision för hur äldreomsorgen ska framtidsäkras och utvecklas. Detta är onekligen något som bidrar till den låga placeringen. 

Sverigedemokraterna Åtvidaberg har föreslagit ökade satsningar på bland annat rehabilitering och förebyggande åtgärder för att kommunens äldre ska hålla sig friska längre. Vi har påtalat behovet av fler trygghetsbostäder och även budgeterat för detta under flera år. Språkkrav, högre personaltäthet, renodling av omsorgsyrket och att möjliggöra för personalen att sätta guldkant på de äldres vardag i sin yrkesutövning har varit centrala delar av vår omsorgspolitik sedan vårt inträde i kommunfullmäktige.  

Ovannämnda rapporter är en dyster läsning för ett oppositionsparti som under flera år har påtalat den negativa utvecklingen inom den kommunala äldreomsorgen. Saken förvärras av faktumet att konsekvenserna av den politiska misskötseln i allra högsta grad är en pågående situation och påverkar alla äldre som är beroende av kommunens omsorg.  

Vi har en skyldighet mot kommunens invånare och kommande generationer att säkerställa en värdig ålderdom och en fullgod omsorg på ålderns höst. En värdig ålderdom är det minsta vi politiker kan erbjuda de generationer som byggde Sveriges välstånd, det är dags att sluta bortprioritera pensionärer och äldre generationer i politiken – det är dags för en sverigevänlig politik i Åtvidaberg!