SD om moskébygget: Vilket Linköping vill vi ha?

De kommande två månaderna kommer att bli avgörande för Linköpings framtid som en sammanhållen kommun, skriver Chris Dahlqvist (SD), Jörgen Ring (SD) och Jonas Andersson (SD).

Att övriga partier i Linköping har banat väg för ett moskébygge med så tvivelaktiga kopplingar är skrämmande naivt, skriver debattörerna.

Att övriga partier i Linköping har banat väg för ett moskébygge med så tvivelaktiga kopplingar är skrämmande naivt, skriver debattörerna.

Foto: Dennis Petersson

Debatt2024-03-21 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Sverigedemokraternas kampanj för en folkomröstning om det planerade moskébygget i Lambohov har nu pågått i drygt fyra månader. Varje dag som är kvar av kampanjen kommer att vara betydelsefull för att vi ska lyckas.

Att skriva på namninsamlingen för att få till stånd en folkomröstning är den bästa möjligheten som kommer att ges att för oss invånare i Linköpings kommun att sätta stopp för uppförandet av en storskalig moské. Varför det är viktigt handlar i hög grad om att såväl islamism som utländsk finansiering finns med i bilden kring moskébygget. SD menar att en etablering av en sådan institution i Linköping riskerar att förvärra problem i kommunen med såväl parallella samhällsstrukturer som islamism. Hur destruktiva och sönderslitande för en kommun som sådant kan vara visade sig inte minst under kravallerna i Skäggetorp under påsken 2022.

Frågan om moskébygget handlar om vilket Sverige och Linköping vi vill ha. En moské med finansiering från utlandet ökar risken för motkrav på verksamheten från finansiärerna. ”Utlandet” i detta fall handlar i praktiken om diktaturer i Mellanöstern. Islamiska Förbundet i Linköping som vill uppföra moskén har genom sin moderorganisation Förenade Islamiska Föreningar i Sverige (FIFS) kopplingar till det islamistiska nätverket Muslimska brödraskapet. Ordföranden i denna moderorganisation är dessutom en tidigare miljöpartistisk politiker som fick lämna sina förtroendeuppdrag efter att hans islamism uppdagades.

Rätten till religionsfrihet kommer ofta upp som ett motargument för att det ska tillåtas byggas en storskalig moské. Men vi måste kunna diskutera och problematisera religioner på samma sätt som vi diskuterar och problematiserar olika politiska ideologier. Det går att praktisera sin religion utan att bygga monumentala byggnader som man uppenbarligen inte har råd med, eftersom att man har letat efter utländsk finansiering. Dessutom handlar religionsfriheten också om att inte bli påtvingad religion. Det är mycket troligt att krav på böneutrop kommer att följa i moskébyggets spår, vilket kommer att göra att de boende i närheten riskerar att störas och påtvingas religiösa budskap.

De kommande två månaderna kommer att bli avgörande för Linköpings framtid som en sammanhållen kommun. Säger vi nej till moskébygget och skriver på för en folkomröstning, så är möjligheten betydligt större i kommunen att vi kommer att kunna stå emot islamism, parallellsamhällen och andra samhällsfenomen som vi är övertygade om att de flesta kommuninvånare inte vill se växa fram.

Att övriga partier i Linköping har banat väg för ett moskébygge med så tvivelaktiga kopplingar är skrämmande naivt. Samma partier som var naiva om invandringspolitiken men som sedan svängde när enorma problem redan var ett faktum, är på samma sätt naiva igen kring moskébyggen och islamismens framfart i Sverige. Linköpings kommuninvånare förtjänar mycket bättre än politiker som inte ser saker komma innan stora problem redan är ett faktum. Vår folkomröstningskampanj gör att kommuninvånarna kan ta ödet i sina egna händer genom sina underskrifter, i stället för att förlita sig på naiva politiker.