SD kräver åtgärder mot illegala bosättningar

Kommunen har ordningsregler som ska hindra illegala bosättningar och nedskräpning, så det finns inga ursäkter att inte göra rätt, skriver debattörerna.
Kommunen har ordningsregler som ska hindra illegala bosättningar och nedskräpning, så det finns inga ursäkter att inte göra rätt, skriver debattörerna.

Den 5 januari rapporterade Corren att Linköpings kommun återigen rivit de illegala bosättningarna som tiggarna i Linköping har uppehållit sig i.

Debatt 15 februari 2022 10:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Av tidigare erfarenhet kan vi nog inte heller denna gång glädjas åt att området får vara fritt från bosättningar med sopor och fekalier.
Nu har det gått mer än flera veckor sedan reportaget och vi har själva åkt till platsen och kan bekräfta att tiggarlägret fortfarande är kvar.

Parodiskt nog visade det sig att tiggarna från Rumänien och Bulgarien bara flyttade några hundra meter bort och upprättade ett nytt läger framför ögonen på kommunen, utan att det politiska styret gör något för att förhindra det. Alliansens beslut har alltså bara lett till att Linköpings kommun fått bekostat ytterligare en städning och sanering av den plats som bosättningen tidigare fanns på till ingen nytta.

Den här situationen skulle kunna verka lustig om det bara hade varit så att Alliansen skämde ut sig själva och stod för kostnaderna relaterade till städning och sanering. Tyvärr är situationen allt annat än lustig då det är skattebetalarna i Linköpings kommun som står för notan. Inte minst är det olustigt att människor fortfarande bor i misär och utnyttjas för allt mellan tiggeri, svart arbetskraft och prostitution. Sverige har lagstiftning mot att EU-medborgare som inte har tillstånd att uppehålla sig i landet inte gör det och kommunen har ordningsregler som ska hindra illegala bosättningar och nedskräpning, så det finns inga ursäkter att inte göra rätt.

Sverigedemokraterna har upprepade gånger, bara under det senaste året, påpekat situationen i kommunfullmäktige. Vi har även lagt fram skarpa förslag för att få Alliansen att reagera. Den 23 november förra året behandlades vår motion som avsåg att riva bosättningen så snart som möjligt och att införa en handlingsplan som skulle säkerställa att illegala bosättningar revs direkt när de påträffas. Motionen avslogs i sin helhet och i stället beslutade Alliansen tillsammans med Socialdemokraterna att Linköpings kommun skulle ta fram en handlingsplan som inte hade målet att hindra illegala bosättningar eftersom de tyckte intentionen med Sverigedemokraternas motion var lite för tydlig.

Trots motståndet mot Sverigedemokraternas motion valde Linköpings kommun ändå att vräka tiggarna och riva bosättningen. Detta skedde trots att kommunen saknar handlingplan, vilket den centerpartistiske ordförande tvingades erkänna på ett kommunstyrelsesammanträde under hösten. Trots att det i kommunens beredning fastslagits att det felaktigt fanns en handlingsplan.

Vi kommer inte låta Alliansens agerande passera obemärkt och det är skamligt att de låter skattebetalarna bekosta deras politiska tillkortakommande. Linköpings invånare ska känna sig trygga med att Sverigedemokraterna inte tänker låta dem komma undan dåliga beslut och vi fortsätter att driva frågan så att kommunen vidtar konkreta och kraftiga åtgärder mot illegala bosättningar och tiggeri i Linköping.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa