SD kommer att göra allt för att stoppa moskébygget

En fullskalig moské i Linköping kommer inte att bryta utvecklingen med parallellsamhällen och segregation, skriver debattören.

Moskéfrågan är av sådan stor vikt att det bör avgöras i en folkomröstning, skriver debattören.

Moskéfrågan är av sådan stor vikt att det bör avgöras i en folkomröstning, skriver debattören.

Foto: Henrik Montgomery/TT

Debatt2023-07-04 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Under samhällsbyggnadsnämndens sammanträde den 21 juni behandlades Sverigedemokraternas motion om att Linköpings kommun ska verka för att stoppa det planerade islamistkopplade moskébygget i Lambohov. Tyvärr fick vi inte gehör för vårt förslag i samhällsbyggnadsnämnden, men vi ger inte upp.

Tvärtom kommer vi i SD göra vad vi kan för att stoppa moskébygget eftersom att vi gör bedömningen att det kommer att vara destruktivt för kommunen. Vi kommer att ta debatten i Linköpings kommunfullmäktige när förslaget kommer upp till behandling där efter sommaren, det är en självklarhet. Men vi kommer också att agera för att frågan ska avgöras i en folkomröstning där alla medborgare i Linköpings kommun får säga sitt. Moskéfrågan är av sådan stor vikt att det bör avgöras på så sätt, och vi är övertygade om att vår hållning har ett stort stöd bland kommuninvånarna.

Islamiska Förbundet i Linköping som ligger bakom moskébygget har genom sin nationella moderorganisation Förenade Islamiska Föreningar i Sverige och dess ordförande kopplingar till islamism. Moderorganisationen till Linköpingsföreningen har sitt säte i ifrågasatta Stockholms moské och har kopplingar till det islamistiska nätverket Muslimska brödraskapet, en organisation som är förbjuden i ett antal länder på grund av sin islamism. Som om det inte räckte med islamistkopplingarna så är det även så att moskéstiftelsen i Linköping bakom moskébygge har sökt finansiering från utländska ambassader. Hur moskébygget ska finansieras är högst oklart än, och är utländska stater inblandade handlar det i dessa fall ofta om diktaturer i Mellanöstern vilka kan komma att ställa motkrav på verksamheten som är tänkt att bedrivas i moskén i Lambohov.

Moskéfrågan handlar också om vilket samhälle vi vill ha. En stor och fullskalig moské i Linköpings kommun kommer inte att bryta utvecklingen med parallellsamhällen och segregation, utan snarare förvärra det. Problemet med parallella samhällsstrukturer i Linköping kunde vi tydligt bevittna under påsken förra året med kravallerna i Skäggetorp och andra liknande stadsdelar runt om i Sverige.

SD lovade inför valet till Linköpings kommunfullmäktige 2022 att göra allting för att det planerade moskébygget inte ska bli verklighet. Det vi har lovat våra väljare inför valet står vi fast vid.