Glädjande att styret ställer sig bakom säkerhetszoner

En genomförd säkerhetszon som förhindrar en sprängning är mindre stigmatiserande av ett område än en genomförd sprängning, skriver Chris Dahlqvist (SD).
En genomförd säkerhetszon som förhindrar en sprängning är mindre stigmatiserande av ett område än en genomförd sprängning, skriver Chris Dahlqvist (SD).

Skulle till exempel ett brott begås av individer som liknar oss och vi eventuellt blir visiterade för att vi stämmer in på signalementet som polisen har, skulle vi inte känna oss kränkta, skriver Chris Dahlqvist (SD), gruppledare i kommunfullmäktige.

Debatt 26 januari 2024 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Frågan gällande säkerhetszoner har landat på kommunstyrelsens bord i Linköping. Det är en fråga som Sverigedemokraterna har drivit länge och det är glädjande att styret bestående av Socialdemokraterna och Moderaterna ställer sig bakom förslaget om att införa säkerhetszoner i Sverige genom sitt yttrande.

Tyvärr har samhällsutvecklingen gällande kriminalitet gått alldeles för långt alldeles för länge och därför behöver vi ta till fler hårda och tuffa åtgärder. Från oppositionen på riksnivå och samma partier lokalt får vi höra att om polisen får visitera vem som helst utan misstanke i dessa säkerhetszoner kommer det att bidra till stigmatisering, diskriminering och kränkningar. Men är man en laglydig medborgare finns det ingenting att oroa sig för och det borde ligga i intresset hos laglydiga medborgare att det brottsförebyggande arbetet stärks. Samtidigt är de partier som är kritiska till förslaget orsaken till att vi behöver ta till hårda åtgärder som det här förslaget för att bekämpa brottsligheten. Det finns både för- och nackdelar med förslaget, men med tanke på hur samhället ser ut i dagsläget överväger fördelarna nackdelarna.

En genomförd säkerhetszon som förhindrar en sprängning är mindre stigmatiserande av ett område än en genomförd sprängning. Det är dessa insikter som vi skulle önska att olika företrädare kommunicerar till medborgarna på alla nivåer.

Linköpings kommun har under en längre tid varit utsatt för grov kriminalitet som drabbat många oskyldiga till följd av dåliga politiska beslut från tidigare styren i kommunen och regeringar. Det är nu dags för kraftiga åtgärder för att vända utvecklingen till det bättre och krossa de kriminella gängens ekonomier. Med Tidöavtalet har SD ett stort inflytande över vilka förslag som blir verklighet och nu har vi ännu ett bra förslag som snart blir verklighet.

SD har i Linköpings kommunfullmäktige länge förespråkat kraftigare åtgärder mot den destruktiva utvecklingen kopplat till kriminalitet som splittrar, skadar och förstör samhället. Vi har bland annat som första parti föreslagit övervakningskameror, ge mer stöd till brottsoffer och fått igenom en motion om att Linköpings kommun ska ställa sig positiva till vistelseförbud som påföljd vid brott.

Styret menar att det finns risker med förslaget som de ställer sig bakom, risker som intrång i den personliga integriteten och en ökad stigmatisering och diskriminering. Att följa upp effekterna av beslutet om säkerhetszoner är någonting som styret skriver i sitt yttrande, vilket naturligtvis är självklart för varje beslut som fattas. Men skulle till exempel ett brott begås av individer som liknar oss och vi eventuellt blir visiterade för att vi stämmer in på signalementet som polisen har, skulle vi inte känna oss kränkta. Utan vi ska känna en tacksamhet till alla poliser som dagligen jobbar hårt i det förebyggande arbetet för ett tryggare samhälle.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa