SD har fel om Centerns landsbygdspolitik

Sverigedemokraterna fortsätter att sprida faktafel och felaktigheter om Centerpartiet i ännu en debattartikel.

För Centerpartiet är det viktigt att det finns en funktionell och attraktiv kollektivtrafik i hela länet, skriver artikelförfattarna.

För Centerpartiet är det viktigt att det finns en funktionell och attraktiv kollektivtrafik i hela länet, skriver artikelförfattarna.

Foto: Jeppe Gustafsson

Debatt2021-04-16 06:15
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Replik på "Centerns hycklande landsbygdspolitik" (6/4).

Vi förstår att bakgrunden till Sverigedemokraternas påhopp på Centerpartiets landsbygdspolitik i två debattartiklar grundar sig i Östergötlands ståndpunkter kopplade till Tjust- och Stångådalsbanan. 

Här vill vi tydliggöra att vi varken har uttalat oss om eller beslutat att Tjust- och Stångådalsbanan ska avvecklas. Mandatet ligger inte ens hos Region Östergötland. 

Trafiken på både Tjust- och Stångådalsbanorna drivs av Region Kalmar län. Varken Julie Tran, Centerpartiet eller Region Östergötland kan besluta om nedläggning av den här trafiken. 

Vi har dessutom nyligen tecknat ett nytt avtal med Region Kalmar län avseende trafiken på de här båda banorna. Region Östergötland medfinansierar tågtrafiken på banorna med cirka 30 miljoner kronor per år, enligt det nya avtalet som startar i år.

Av protokoll framgår det att SD faktiskt närvarade vid beslutet av nya avtalet, så hur ni missat detta är en gåta.

Vår ståndpunkt finns även att läsa i det tågstrategiska dokumentet ”Målbild 2040 för Region Östergötlands engagemang i regional tågtrafik”, som antogs av trafik- och samhällsplaneringsnämnden under 2020. 

Där talar vi om målen för trafiken och inte infrastrukturen eller själva järnvägen. Ansvaret för både underhåll och upprustning ligger nämligen hos staten.

Det finns mycket som haltar i SDs resonemang i artikeln. Uttalandet om att ett framtida busskoncept ”gräver bort den rot som får landsbygden att blomstra och utvecklas” är ett sådant exempel.

I dag körs i rusningstrafik en buss varje halvtimma mellan Åtvidaberg och Linköping. Denna buss stannar på sin väg i anslutning till Stora Örsätter, Grebo och Bankekind. 

Skulle sträckan Åtvidaberg – Linköping istället trafikeras av ett pendeltåg skulle dessa landsbygdshållplatser helt bli utan kollektivtrafik. Det är en utveckling som vi i Centerpartiet inte vill medverka till. 

För Centerpartiet är det viktigt att det finns en funktionell och attraktiv kollektivtrafik i hela länet som attraherar bilresenärer till att istället välja kollektivtrafiken. Det tycker vi är värt att satsa på. 

Frågan som Sverigedemokraterna helt undviker att svara på kvarstår dock; hur ska Ni utveckla landsbygdstrafiken samtidigt som Ni skär ner 140 miljoner på kollektivtrafiken i er budget?